רש"ת – רגע של "תרשיש"

רש"ת – רגע של "תרשיש"

 אנו ממשיכים במסורת רש"ת – רגע של "תרשיש"

לפני כל הרצאה תועבר רשות הדיבור למתנדב מן הקהל ויוקצו לו שלוש דקות לספר סיפור מעניין, או לתאר חפץ שמאחוריו סיפור, אדם חשוב, מקום מעניין ועוד.

מרכזי "פרלמנתרשיש" הם:
אפרים זיו
פרופ' אהוד זמורה
שמוליק ליטמנוביץ

נשמח לקבל הצעות אודות מרצים ונושאים מעניינים אותם ניתן להפנות למרכזים בדוא"ל שכתבתו tarshish@kaye.ac.il