הדרה

אף אחד ממילא לא יקשיב לי

אף אחד ממילא לא יקשיב לי

סיפור בית הספר של צעיר בעל לקות למידה ששולב במערכת החינוך הכללית
מיכל קויפמן (לזראה) וד"ר סמדר תובל
2015

מאמר זה מבוסס על מחקר אשר מטרתו הייתה ללמוד ולהכיר את חוויית בית הספר של בוגרים בעלי לקויות למידה שלמדו במסגרות שילוב. גישת המחקר שבחרנו להשתמש בה בעבודה זו נשענת על הפרדיגמה האיכותית על פי הגישה של "סיפורי-חיים" ומתמקדת בסיפור חיים כהשמעת קול (2005 ,Chase).