ספרים, מאמרים ומחקרים שנכתבו, נערכו ו/או הוצגו על-ידי חברי הסגל האקדמי וסטודנטים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר-שבע