תקנון ונהלים

תאריךמיועד ל -נושאהודעה
  כלל הסטודנטים תקנון הסטודנט לתקנון - לחצו כאן
  כלל הסטודנטים כללי התנהגות בשעת בחינה

לפתיחה - לחצו כאן