תקנון המדור האור-קולי

תקנון המדור האורקולי כפוף לתקנון הספרייה. בנוסף לזה:
 
1.   מרצים וסטודנטים המעוניינים בהזמנות הקרנת וידאו או השאלת ציוד לשיעורים יפנו למדור טלפונית / ישירות או באמצעות הדוא"ל (e-mail) לפחות שבוע מראש.
2. העתקת חומר וידאו תיעשה אך ורק לצורך עבודה מעשית של הסטודנטים באישור מהמדריך הפדגוגי על גבי טופס הזמנת משדרים/קלטות.
 
נוהל הזמנת חומרים אודיו-ויזואליים:
מורים המעוניינים להזמין ו/או להמליץ על רכישת חומר חדש יעבירו את בקשותיהם ואת המלצותיהם על גבי טופס הזמנת חומרים חדשים למנהלת הספרייה .
לפני הגשה ההזמנה יש להחתים את ראש היחידה על כל הזמנה.
 
השאלת חומרים אודיו-ויזואליים הינה לצרכי לימודים בלבד ובתוך המכללה. הקוראים יתבקשו לחתום על הצהרת זכויות יוצרים.