תכנית KEF

    תכנית KEF 
   
 

הודעה בנוגע לפתיחת מחזור לשנה"ל תשע"ח

תוכנית KEF לא תפתח בסמסטר א' , תשע"ח.