תכנית הלימודים

תואר שני (M.Ed) בייעוץ חינוכי

מרכיבי התכנית שם הקורס ש"ש שנה חובה/בחירה
לימודי תשתית
       
מבוא לייעוץ חינוכי  2  א'  חובה
סוגיות בפסיכולוגיה חינוכי והשתמעותן בייעוץ  2  א'  חובה
אתיקה וחוק: היבטים משפטיים ואתיים בעבודת היועץ  2  ב'  חובה
פסיכולוגיה התפתחותית: תהליכים תקינים ובלתי תקינים בזיקתם לייעוץ חינוכי  2  א'/ב'

 סמינריון
 בחירה

  
תיאוריות מוטיבציה וזיקתן לעבודת היועץ  2  א'/ב'
עבודת היועץ בחברה רב תרבותית  2   א'/ב'
הבסיס הביולוגי של המוח ללמידה וזיכרון  2  א'  חובה
שיטות מחקר למתקדמים  2  א'  חובה
פיתוח מיומנויות ייעוץ       הייעוץ במערכת  4  א', ב'   חובה
תהליכים קבוצתיים ועבודה בין אישית וצוותית במערכת  1  ב'  חובה
היחס הייעוצי המסייע  2  א'  חובה
דיאגנוסטיקה ליועצים  1  ב'  חובה
התערבות ייעוצית-חינוכית במצבי לחץ ואסון במערכת החינוכית  1  ב'  בחירה
התפתחות הזהות האישית והמקצועית - עבודת היועץ בהקשר לבחירת הקריירה  1  ב'  בחירה
סדנת הנחיה לעבודת שדה מודרכת (פרקטיקום)  4  א', ב'  חובה
לימודי התמחות:
ייעוץ ליחידים עם צרכים מיוחדים  
פיתוח דפוסי עבודה עם מורים והורים  1  א'  בחירה
הכרת מסגרות מבדלות ומכילות ושילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים  1  ב'  בחירה
מחוננות ומצוינות בבית הספר  1  ב'  בחירה
ייעוץ חינוכי במערכת חינוך רב-תרבותית        סוגיות חינוכיות ויעוציות בטיפול בלומדים עם לקויות למידה  2  א'/ב'  סמינריון
 בחירה  
בעיות התנהגות של תלמידים- ניתוח ופיתוח דרכי התערבות והתמודדות ייעוציות  2  א'/ב
הגירה, קונפליקט תרבותי והסתגלות בקרב בני הדור השני בעולם ובישראל  2  א'/ב
כלי התערבות ליועצים במערכת החינוך הבדואית  1  ב'  בחירה
רב תרבותיות הלכה למעשה  1  ב'  בחירה
העדה האתיופית בישראל: רקע, מאפיינים ודרכי קליטה  1  ב'  בחירה
השונה ואני- שאלות בפילוסופיה של החינוך  1  א'  בחירה

פרויקט גמר

סדנה לליווי כתיבת הפרויקט  1  ב'  חובה