תכנית הלימודים בלמידה והוראה

תואר שני (M.Ed) בלמידה והוראה

מרכיבי התכנית   שם הקורס ש"ש שנה חובה/בחירה
לימודי תשתית
       
לימודי בסיס כלליים דמות המורה: תפיסות פילוסופיות והקשרים חברתיים  1  א'  חובה
זהות מקצועית בהוראה: הקשרים דיסציפלינאריים ומשמעויות חברתיות-תרבותיות  2  א'  חובה
הידע המקצועי בהוראה והשתמעותו ללמידה ולהתפתחות מקצועית  2  ב'  חובה
מתודולוגיה שיטות מחקר כמותיות למתקדמים  1.5  א'

 חובה

מחקרי עשייה - גישות איכותניות  1  ב'  חובה
חקר השיח החינוכי כאשנב לעולם המקצועי של המורים  1  ב'  בחירה 1/2
גישה אתנוגראפית למחקר החינוכי  1  א'  בחירה 1/2
לימודי התמחות   
 ידע על עצמי –זהות מקצועית     היבטים רגשיים בהוראה  1  ב'   בחירה
 3/5 
  
מפגש בין תרבויות - מפגש בין זהויות  1  ב'
רפורמות ואופנות והשפעתן על הזהות המקצועית  1  ב'
שלבי קריירה וערוצים של התפתחות מקצועית  1  ב'
מגדר וזהות מקצועית: להיות מורה-להיות אישה  1  ב'
 ידע על לומדים אוכלוסיות לומדים שונות: ילדים בעלי צרכים מיוחדים  1  ב'  בחירה 1/2
אוכלוסיות לומדים שונות: ילדים מחוננים  1  ב'
 ידע על הוראה הוראה ולמידה בסביבות רב-אוריינויות  2  א'  בחירה 2/4
הוראה ולמידה בעידן של טכנולוגיה מתקדמת  2  א'
סוגיות מתקדמות אתיקה מקצועית: מעשה והלכה  1  א'  חובה
ביה"ס כארגון חברתי  1  ב'  חובה
הערכת תכניות חינוכיות  1.5  ב'  חובה
חשיבה יצירתית וביקורתית בלמידה  1  א'/ב'     2/4   
יזמות ומנהיגות חינוכית  1
תיאוריות מוטיבציה וזיקתן לעבודה המורה  1
מוח ולמידה  1
יישום דיסציפלינארי    ידע תוכן פדגוגי בדגש דיסציפלינארי  2  א'  חובה
חקר תכנית הלימודים (Curriculum inquiry)  2  א'  חובה
פרויקט   סמינריון חקר ועבודת גמר  חכמת המעשה – מעשייה לידע  2  ב'  חובה