תכנית הכנס

  לפתיחת ההזמנה - לחצו כאן
 
10:00-9:30 התכנסות והרשמה
 
10:30-10:00 מושב פתיחה: ברכות
 
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, באר-שבע
גב' עמירה חיים, מנהלת מחוז דרום, משרד החינוך
ד"ר מיכל גולן, ראש מכון מופ"ת
מר דניאל בר-אלי, מזכ"ל הוועד הישראלי לאונסק"ו
ד"ר אורנה שץ אופנהיימר, נציגת אגף להכשרת עו"ה, משרד החינוך, מרצה בכירה לחינוך בלימודי תואר שני במכללת דוד ילין
מר טל אל-על, סגן ראש העיר באר-שבע, מחזיק תיק פיתוח עסקי ורישוי עסקים, עיריית באר שבע
ד"ר הדסה איילנברג וד"ר פכרי בסול - ברכת מכללת קיי
   
11:30-10:30 הרצאה
 
אתגר הרב תרבותיות: בין היבדלות לפתיחות
פרופ' אבי שגיא
המחלקה לפילוסופיה, ראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות, אוניברסיטת בר אילן; עמית מחקר בכיר במכון שלום הרטמן, ירושלים
   
11:45-11:30 הפסקה
   
13:15-11:45 מושבים מקבילים
 
  מושב הרצאות קצרות:  רב תרבותיות בהקשר של מדינת ישראל ובעיותיה הייחודיות
   
חדר 1111 מושב הרצאות קצרות: הוראה והכשרה להוראה
  מושב הרצאות קצרות: מערכת חינוך רב תרבותית
  מושב הרצאות קצרות: גישות לרב תרבותיות ומאפייניהן
  מושב שולחן עגול: אקדמיה רב תרבותית: התכנית לניהול ויישוב סכסוכים באוניברסיטת בן גוריון בנגב
  מושב סימפוזיון: האם הצורך באוטונומיה הוא אוניברסאלי? תיאורית ההכוונה העצמית בראי השדה: ממצאי מחקרים והתערבות חינוכית וייעוצית בחברה בדואית-מסורתית מושב יוזמות ופרוייקטים
  מושב יוזמות ופרוייקטים
   
14:00-13:15 הפסקת צהריים ומושב פוסטרים
   
15:00-14:00 הרצאה
 
נשים בדואיות בנגב בדרך אל ההשכלה והשיבה הביתה: חסמים ודרכי התמודדות
ד"ר סראב אבורביעה-קווידר
המכונים לחקר המדבר ע"ש בלאוושטיין, אוניברסיטת בן גוריון
   
15:15-15:00 הפסקה
   
16:45-15:15 מושבים מקבילים
   
מושב הרצאות קצרות: רב תרבותיות בהקשר של מדינת ישראל ובעיותיה הייחודיות
מושב הרצאות קצרות: הוראה והכשרה להוראה
מושב הרצאות קצרות: מקומה של זהות אישית בתוך קולקטיב
מושב הרצאות קצרות: רב תרבותיות ומגדר
מושב סימפוזיון: יחסים בין מוסלמים לבין נוצרים בישראל
מושב סימפוזיון משותף: מעורבות המכללה האקדמית לחינוך בתכניות לקידום ילדים יוצאי אתיופיה
  מושב הרצאות קצרות: יוזמות ופרוייקטים
אולם 203 סרטים
  אורי רוזנווקס מציג: ארבעה סיפורים מהנגב ודיון עם הבמאים הצעירים לאתר הסרט - לחצו כאן
   
17:00-16:45 הפסקה
   
17:45-17:00 סימפוזיון מקוון
 
 
"מתקוונים" לרב תרבותיות
ד"ר אסמאא נ. גנאיים, ד"ר מירי שיינפלד
המרכז לטכנולוגיה ורב תרבותיות, מכון מופ"ת