תוצאות המכרזים

תאריךנושאתוצאות
31/8/2017

מכרז פומבי 2-2017
לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הספק הזוכה:
"מטיילי להב"

2/8/2017

מכרז פומבי מספר 1-2017
להקמה, לאירוח ולתחזוקה של אתר אינטרנט
עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הספק הזוכה:
"Web Media Group"

3/3/2017

מכרז פומבי 3-2016
לביצוע עבודות מיזוג אוויר, אספקה והתקנת שתי יחידות קירור/ חימום מים

הספק הזוכה:
"משב"

13/6/2016

מכרז פומבי 1-2016
למתן שרותי אבטחה

הספק הזוכה:
"מיקוד אבטחה"

21/10/2015

מכרז פומבי 2-2015
לאספקה והתקנת עמדות מרצה, מקרנים ותשתיות

הספק הזוכה:
"חברת אי.אן.אס.טק."

31/8/2015

מכרז פומבי 3-2015
לאספקת מחשבים ניידים ונייחים

הספק הזוכה:
"תים נטקום"

18/6/2015

מכרז פומבי 1-2015 למתן שרותי אבטחה

הספק הזוכה:
"רשף בטחון (1993) בע"מ"

6/10/2014

מכרז פומבי 2-2014 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הספק הזוכה:
"פודיס שרותי מזון (המנזה)"

21/9/2014 מכרז סגור 1-2014
לאספקה, התקנה ותחזוקת מרכזית טלפונים

הספק הזוכה:
"בזק בינלאומי"

30/3/2014 מכרז פומבי 1-2014

לביצוע היסעים עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הספק הזוכה:
"חברת גלים נרקיס גל הסעות בע"מ"

10/12/2012  מכרז פומבי 2/2012 –להפעלת קפיטריה בשרית וחלבית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הספק הזוכה:
"קייטרינג רפאל" 

21/5/2012 מכרז פומבי 1/2012
למתן שרותי אבטחה
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הספק הזוכה:
"ניצנים חברה לאבטחה בע"מ"

15/1/2012 מכרז סגור 1/2011
למתן שרותי דפוס וגרפיקה
עבור המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הספקים הזוכים:
"קווים"
"דפוס דיגיטל"

20/9/2011 מכרז פומבי 3/2011 
להפעלת קפיטריה חלבית ובשרית
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי בבאר-שבע

הספק הזוכה:
"אדון שוקו"

27/6/2011 מכרז פומבי 2/2011
זכיין להפעלת חנות מכר
במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

הספק הזוכה:
"מעלות הספר"

9/11/2010 מכרז פומבי 3/2010
להצבת והפעלת מכונות צילום ומדפסות

הספק הזוכה:
"מפעיל"