תוכנות ליצירת רשימות ביבליוגרפיות

תוכנות חופשיות ברשת ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בשפה האנגלית

            
באינדקס זה ניתן למצוא תוכנות חופשיות ברשת ליצירת רשימות ביבליוגרפיות, בשפה האנגלית
  רשימת התוכנות
BibBuilder ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון MLA - מדעי הרוח.
Citation Builder  ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון   CBE ,APA ו-MLA
Citation Machine ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון APA, MLA, Chicago, Turabian
EasyBib  ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון APA, MLA, Chicago ,Turabian 
JabRef תוכנה "חינמית" לניהול ציטוטים, מתאימה במיוחד לתחומי המדעים
Knight Cite  ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון APA, MLA, Chicago,
Source Aid  ליצירת רשימות ביבליוגרפיות בסגנון  APA, MLA, Chicago ,CSE