שיבוץ לרמות

    שיבוץ לרמות 
   
 
לידיעתכם, במידה ותוצאות מבחן אמי״ר או מבחן רמ״א יגיעו לאחר תום תקופת השינויים, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי עבור סמסטר א׳ במקרה של קורס שנתי או עבור הסמסטר בו התקבלה התשובה עבור קורס סימסטיראלי.

במכללת קיי השיבוץ לקורסי האנגלית למטרות אקדמיות (ברמות השונות) נקבע אך ורק על פי ציוני בחינות מיון חיצוניות (מבחן פסיכומטרי או מבחן אמי"ר).
מכללת קיי לא מקיימת מבחן פנימי לסיווג לרמות השונות בקורסי האנגלית למטרות אקדמיות.
 
שיבוץ הסטודנטים לרמות השונות נעשה על פי ציון במבחן אמי״ר, או על פי ציון החלק של האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.
להלן מפתח השיבוץ לרמות השונות:
 

ציון מבחן אמיר

ציון אנגלית בבחינה הפסיכומטרית / 
  ציון מבחן אמיר״ם

רמה

מידע על הקורס

234 ומעלה

134   ומעלה

פטור

פטור   מלימודי אנגלית

220-233

120-133

מתקדמים   ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי. חלק ממטלות הקורס קריאת והצגת מאמר באנגלית.

200-219

100-119

מתקדמים   א׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

185-199

85-99

בסיסי

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

170-184

70-84

טרום   בסיסי ב׳

קורס   סמסטריאלי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55   לפחות במבחן הסופי.

150-169

50-69

טרום   בסיסי א׳

קורס   שנתי, ציון מעבר 65, יש לקבל 55 לפחות במבחן הסופי.

סטודנטים   שמסיימים בהצלחה לימודים ברמה זו עוברים ללמוד ברמה הבסיסית.

   
 

קורסי אנגלית

הנחיות לרישום לקורסי אנגלית בלבד:

  • הרישום לקורסי אנגלית מתבצע באותה מתכונת של רישום לכל הקורסים במכללה.

הנחיות לסטודנטים הלומדים בקורסי אנגלית בלבד:להגיע למנהל הסטודנטים להירשם במכללה.לבדוק עם מנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.

  • לקבל קוד כניסה לאתר.
  • להסדיר תשלום בגזברות.
  • להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה.
  • זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

במידה ואין מקום בקורס המבוקש, תוכלו לשלוח בקשה במכלול, בפורום בקשות בנושא לימודי אנגלית לפטור, בתאריכים: 7/10/18 בשעה 8:00 עד 19/10/18 בשעה 16:00, לפתיחת קורס נוסף ברמה המסוימת. במידה ויהיה ביקוש, יפתח קורס נוסף ברמה המבוקשת. עליכם לעקוב אחר מצב פתיחת הקורסים ולהירשם עצמית.

סטודנטים סדירים שהתחילו ללמוד לפני שנה"ל תשס"ח ומורים בפועל שהתחילו ללמוד לפני תשע"א עליכם:

  • לוודא במנהל הסטודנטים את רמתכם באנגלית.
  • להירשם באופן עצמאי דרך אתר המכללה רק ללימודי האנגלית.
  • זכרו, הרישום לקורסים נעשה רק על בסיס מקום פנוי.

שימו לב, עליכם להגיע לרמת פטור בתום השנה השנייה ללימודיכם!

   

 

 

הערות

מספר שעות לימוד (שבועי)

חלוקה לרמות עפ”י ציון בבחינת אמי"ר

 או בחלק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית

 

רמה

 

 

 

-

אמי”ר: 234+

פסיכומטרי: 134+

פטור

קורס סמסטריאלי

ציון עובר בקורס: 65

4 ש”ש

אמי”ר: 220-233

פסיכומטרי: 120-133

מתקדמים ב’

Advanced 2

קורס סמסטריאלי

ציון עובר בקורס: 60

4 ש”ש

אמי”ר: 200-219

פסיכומטרי: 100-119

מתקדמים א’

Advanced 1

קורס סמסטריאלי: 4 ש"ש פרונטאליות ו-2 ש"ש פרויקט

ציון עובר בקורס: 60

6 ש”ש

אמי”ר: 185-199

פסיכומטרי: 85-99

בסיסי

Basic

(שם קודם:  רמה בינונית / (Intermediate

קורס סמסטריאלי: 4 ש”ש  פרונטאליות ו-2 ש”ש פרויקט / לימוד מקוון

 

ציון עובר בקורס: 60

 

 

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

6 ש”ש

הקורס מיועד עבור תלמידים אשר ברשותם ציון בבחינת האמי"ר או הפסיכומטרי, עפ"י החלוקה הבאה:

 

אמי”ר: 170-184

פסיכומטרי: 70-84

טרום בסיסי ב’

Pre-Basic 2

 

(שם קודם: רמה בסיסית / (Basic

 

 

או

קורס שנתי:

 

הקורס בנוי משני סמסטרים, אשר בכל אחד ילמדו 4 ש”ש

ציון עובר בכל סמסטר: 60

ציון עובר שנתי בקורס: 60

 

לתשומת ליבכם!

·         תלמיד אשר יכשל בסמסטר א' לא יורשה להמשיך את לימודיו בקורס בסמסטר ב'

·         תלמיד אשר יכשל בסמסטר ב' יאלץ להירשם לקורס בשנית בשנת הלימודים העוקבת, ולבקש פטור עבור סמסטר א' בלבד

 

*** בסיום הקורס בהצלחה התלמידים יעברו לרמה הבאה: רמת בסיסי

8 ש”ש

הקורס מיועד עבור:

·         תלמידים אשר אין ברשותם ציון פסיכומטרי או אמי"ר

או-

·         תלמידים אשר ציונם במבחן האמי"ר נמוך מ-170

או-

·         תלמידים אשר ציונם בחלק האנגלית במבחן הפסיכומטרי נמוך מ-70

 

 

 

טרום בסיסי א’

Pre-Basic 1

 

***  עד לשנת תשע"ד (כולל) הקורס היה בנוי משני קורסים סמסטריאלים-

רמת מכינה / Mechina  

ו- רמה בסיסית / (Basic