רשת בתי-ספר מקדמי הכוונה עצמית

בשנת הלימודים תשע"ג הוקמה בבאר שבע רשת בתי ספר מקדמי הכוונה עצמית. ברשת משתתפים שישה בתי ספר: מולדת, שז"ר, רכסים, נוה במדבר, תומר, ויובלים. ברשת שותפים המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית, במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי, הקבוצה לחקר מוטיבציה בהורות ובחינוך באוניברסיטת בן גוריון בנגב, משרד החינוך, מחוז דרום, גף ניסויים ויזמות במשרד החינוך ועירית באר שבע. הרשת פועלת בתמיכת המנהל להכשרה ופיתוח מקצועי לעובדי הוראה במשרד החינוך.

הרשת מבוססת על תפיסה חינוכית המבוססת בעיקר על תיאוריית ההכוונה העצמית ((Deci & Ryan, 2000, 2012, והעיבוד שלה לתחום החינוך בישראל (עשור, 2000, 2004; קפלן ועשור, 2012; פיינברג, קפלן עשור וקנט-מיימון, 2008). התיאוריה נתמכת ע"י מחקר מקיף עם ממצאים עקביים, ברחבי העולם, בתרבויות שונות ובתחומים שונים, כולל חינוך. הרשת מכוונת לקדם אדם אוטונומי שמתמודד עם אתגרי ולחצי המאה ה-21. ההיבט החדשני של הרשת מתבטא בעיקר בהובלה של תפיסה חינוכית מערכתית ובנייה של יישומים חדשים ומקוריים, המבוססים על תיאוריה ומחקר.

בתי ספר תומכי הכוונה עצמית מאמינים ביכולת הצמיחה של מורי ותלמידי בית הספר. מטרת העל של בתי הספר אלו היא ליצור סביבה חינוכית מיטבית להתפתחות של תלמידים ולעבודה החינוכית של המורים. ובאופן ספציפי יותר: בתי הספר משתדלים לתמוך בצרכים הנפשיים של המורים והתלמידים בתחושת קשר ושייכות, בתחושת יכולת ובאוטונומיה. זאת מתוך הנחה שתמיכה בצרכים אלו מקדמת מוטיבציה אוטונומית ללמידה, להוראה ולהתחשבות בזולת, וכן תורמת ליוזמה, יצירתיות, השקעה מתוך עניין, רווחה נפשית ויחסים מתחשבים ואכפתיים בין האנשים השונים החברים בקהילה הבית ספרית.

הרשת מלווה על ידי ועדת היגוי, ובכל בית ספר הוקם צוות מוביל. בשנים תשע"ג – תשע"ד מתקיימת במרבית בתי הספר השתלמות מוסדית בת 30 שעות במסגרת "אופק חדש", בה משתלם כל הצוות. שלוש פעמים בשנה מתקיימים מפגשים משותפים של כל בתי הספר במכללת קיי, סביב נושאים כמו: קידום קהילה אכפתית בבית הספר, למידה משמעותית ברוח ההכוונה העצמית, מוטיבציה ומצוינות. כמו כן, מתקיימים מפגשי צוותים מובילים של כל בתי הספר לחשיבה משותפת לקראת המשך תהליכי צמיחה ברשת. הפעילות בבתי הספר מלווה בתהליכי הערכה, המזינים את הפעילות החינוכית.

אירועים

מפגש בנושא: תפיסת עתיד של בתי הספר ברוח ההכוונה העצמית: להתבסס על הקיים ולצמוח לקראת העתיד, 7/2/2017


יום למידה: תחושות של למידה משמעותית ומה שעשוי לאפשר אותן, 11/2013

 
יום למידה בנושא: תהליכי צמיחה בית ספריים, 23/4/2013
 

יום למידה בנושא: מוטיבציה ומצוינות, 12/2/2013

כנס בתי-ספר מקדמי הכוונה עצמית, 30/10/12
בית הספר כקהילה אכפתית, בהובלת "בית הספר מולדת"