בחינות סמסטר ב' תשע"ה

  הנחיות לסטודנטים לקראת תקופת הבחינות – סמסטר ב', תשע"ה

סטודנטים יקרים!
ריכזנו עבורכם מידע חשוב לקראת תקופת הבחינות. קראו אותו בעיון ופעלו על פיו.


את תאריכי הבחינות לסמסטר ב'
ניתן להוריד – במכלול 3 פורטל סטודנט, יש להקליד ת.ז וקוד אישי - לוח בחינות - בחינות עתידיות - הדפסה.
שימו לב, בלוח הבחינות יתכנו שינויים


סטודנטים שימו לב !
הנכם מתבקשים לבדוק את זכאותכם להיבחן בבחינות סמסטר ב' תשע"ה, על ידי הדפסת לוח הבחינות.
סטודנטים שלא יסדירו את תשלומי שכר הלימוד לשנה"ל תשע"ה עד לתאריך 2/7/2015,
לא יוכלו להבחן בבחינות סמסטר ב'.


 
לוח זמנים  

בחינות מועדי א' יתקיימו מה-5 ביולי 2015 עד ה-31 ביולי 2015
בחינות מועדי ב' יתקיימו מה-2 באוגוסט 2015 עד ה- 14 באוגוסט 2015
 

היערכות לתקופת הבחינות
התאמות

סטודנטים הזכאים להתאמות יציגו בפני המרצים את כרטיס ההתאמות לפני תקופת הבחינות (כרטיס ההתאמות ניתן על ידי גב' דפנה גוברין, ראש מרכז "איתקה").

סטודנטיות בהריון המעוניינות לקבל התאמות (יציאה לשירותים והארכת זמן) תצטיידנה במסמך רשמי המעיד על הריונן. יש להציג את המסמך בתחילת הבחינה עם הצגת התעודה המזהה.

לקובץ התאמות לסטודנטיות בהיריון, בשמירת הריון, בטיפולי פוריות ולסטודנטים ולסטודנטיות לאחר לידה ואימוץ או קבלת ילד למשמורת - לחצו כאן.

תשלום שכר-לימוד

את תשלום שכר הלימוד יש להסדיר עד ה-2/7/2015. סטודנטים שלא יסדירו את התשלום לא יורשו לגשת לבחינות.

נוהל חריגי שכר לימוד תשע"ה

במקרים חריגים בהם הסטודנט מבקש לשלם את חובו במזומן לפני הבחינות, יקבל הסטודנט אישור על ידי מר משה שולץ בחדר 111.
האישור יינתן בכתב ומופנה לגזברות המכללה.

לא יינתן אישור חריג ביום הבחינה.

המועד האחרון לבקשת אישור חריג הוא עד השעה 14:00 ביום שלפני הבחינה.

כללי התנהגות בזמן בחינה 

על הסטודנטים להגיע לבחינה מצוידים בתעודת זהות. סטודנט שלא יציג בתחילת הבחינה תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.

כניסה לחדר הבחינה תתאפשר עד 30 דקות מתחילתה בלבד. יציאה מחדר הבחינה תתאפשר לאחר 30 דקות מתחילתה ואילך.

חובה להישמע להוראות המשגיחים.

סטודנטים יזומנו לוועדת משמעת במקרים הבאים: חשד בניסיון העתקה או ביצירת קשר עם סטודנט אחר בזמן הבחינה, החזקת חומר אסור וכן החזקת פלאפון נייד (גם אם הוא שקט או כבוי) בשעת הבחינה, התנהגות לא נאותה במהלך הבחינה או כלפי המשגיחים.

סטודנטים שיימצאו אשמים בוועדת משמעת בגין העתקה תיפסל בחינתם/עבודתם וציונם בקורס יהיה נכשל. סטודנטים שיימצאו אשמים בשתי ועדות משמעת יורחקו מן הלימודים לאלתר.

תוספת של חצי שעה בבחינה תינתן לסטודנטים אשר בידם כרטיס התאמות וכן לסטודנטיות בהיריון (יש להצטייד במסמך רשמי).

לכללי התנהגות בשעת הבחינה - לחצו כאן.

 
הרשמה למועד ב'

אם הציון במבחן במועד א' הוא ציון נכשל הרישום למועד ב' יעשה באופן אוטומטי. לא ניתן להימחק מהרישום.

אם הסטודנט בוחר להיבחן במועד ב' לשיפור ציון חובה עליו להירשם במחשב.

הרישום, או ביטול הרישום צריך להיעשות עד 48 שעות בלבד לפני מועד ב' של הבחינה.

אם הסטודנט לא הגיע למועד ב' של הבחינה ולא ביטל את הרישום, ציונו בקורס יהיה 0.

רישום למועד ב' של בחינה אינו כרוך בתשלום, אך סטודנט שנרשם למועד ב', לא הגיע ולא ביטל את רישומו עד 48 שעות לפני הבחינה, יחוייב ב – 50 ₪.

להורדת קובץ הנחיות לרישום למועד ב' - לחצו כאן

 
מועדים מיוחדים

ניתן להגיש בקשה למועד מיוחד לא יאוחר משבוע לאחר פרסום ציון הבחינה.
אישור למועד מיוחד יינתן על ידי דיקן הסטודנטים בלבד.

טופסי בקשה למועד מיוחד נמצאים במכלול 3. ראה "בקשות וערעורים".

זכאים למועדים מיוחדים סטודנטים שנעדרו מבחינה במועד א' ו/או במועד ב' מסיבות שאינן תלויות בהם: שירות מילואים, אשפוז רפואי,(לא ינתן אישור בגין ימי מחלה) אבל של קרוב משפחה מדרגה ראשונה, יום החתונה של הסטודנט, חפיפה בין שתי בחינות (בתנאי שהסטודנט ניצל את אחד המועדים), בחינות בשני ימים עוקבים, לידה, שמירת הריון (יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים).

לתשומת לבכם, סטודנטים שייעדרו מבחינה עקב חוב בשכר-לימוד לא יהיו זכאים למועד מיוחד מסיבה זו.

 
קנסות
סטודנטים שיירשמו למועד ב' ולא יופיעו לבחינה יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 50 ₪.
סטודנטים שלא יופיעו למועד המיוחד בזמן שנקבע להם יחויבו בדמי טיפול מיוחד בסך 50 ₪.
 
ציונים
ציוני בחינות יינתנו עד 10 ימים ממועד הבחינה
ציוני עבודות יינתנו עד חודש ממועד מסירתן.
 
חשיפת בחינות ועבודות

חשיפת בחינות ועבודות תתקיים בשעות הקבלה של המרצים ובתיאום מראש. השעות מפורסמות באלפון הסגל האקדמי.

על אחריותו של הסטודנט לתאם זמן ומקום להגשת עבודות ולחשיפת הבחינות באמצעות כתובת המייל של המרצה המפורסמת באלפון הסגל האקדמי.

שימו לב!  סטודנטים המעוניינים להגיע לחשיפת בחינות, חייבים להביא את ספח הבחינה.

 

ערעור על ציונים

ערעור על ציון בהתנסות יש להפנות בכתב למדריך הפדגוגי. ערעור נוסף יופנה לראש התכנית. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים.

ערעור על ציון בעבודה/בחינה יימסר למרצה בכתב ובאופן מפורט לאחר חשיפת העבודות/הבחינות ולאחר צילומן. ערעור שני יופנה לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יוגש לדיקנית הסטודנטים. (יש לקחת בחשבון כי העבודה/הבחינה תיבדק במלואה והציון לאחר הערעור עלול להיות נמוך מהציון שניתן במקור).

ערעור על ציון בקורס יינתן למרצה בכתב ובצורה מנומקת. ערעור שני יוגש לראש התכנית/ראש ההתמחות. ערעור שלישי, במידת הצורך, יופנה לדיקנית הסטודנטים.

 
תנאי מעבר משנה לשנה

שנה א' – ציון עובר 70 בקורס: "חינוך בראי השדה" ובסדנאות: "זהות אישית מקצועית" ו"זהות אישית תרבותית". נוסף, חוות דעת חיובית של צוות שנה א' על התאמת הסטודנט להוראה.

שנים ב'-ג' – ציון עובר בהתנסות הוא 70. סטודנט שנכשל בהתנסות, יופסקו לימודיו.

לימודי יסוד -
לשון עברית בלימודי יסוד ציון עובר 70
לשון ערבית בלימודי יסוד – ציון עובר 70
אנגלית ברמת פטור – ציון עובר65

התמחות - ממוצע ציונים בהתמחות הוא 70. סטודנט שממוצע ציוניו פחות מ-70 יחויב לבחור התמחות אחרת.