מודל ההתנסות

 

מודל ההתנסות המעשית

לימודי ההכשרה להוראה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי משלבים בתכנית הלימודים רכיבי ידע תאורטי וידע מעשי הנדרשים למורים לעתיד. על פי תפיסת המכללה, למידה להוראה, היא תהליך מתמשך של בניית ידע עיוני, ערכי ומעשי.

במסגרת לימודי התיאוריה במכללה נלמדים נושאים הקשורים לתחום ההתמחות שהסטודנט בחר והוא רוכש ידע ומיומנויות הוראה. הידע המעשי נבנה תוך התנסות מעשית בשדה החינוך.

מודל ההתנסות המעשית בהוראה הנו הדרגתי:

בשנה א'  לימודי התנסות כוללים שעות התנסות וסיורים במסגרות חיוך שונות. מפגשי הוראה עם ילדים מגיל הגן עד גיל ההתבגרות ובאמצעות השתתפות פעילה ומערבת במשימות שונות. לימודי ההתנסות מתפרסים על פני יום בשבוע בהיקף של 6 שעות.

בשנה ב'  לימודי ההתנסות במסגרות החינוך מתפרסים על פני יומיים בהיקף של 6 שעות בכל יום.

בשנה ג'  לימודי ההתנסות במסגרות החינוך מתפרסים על פני שלושה ימים במסגרת תכנית "אקדמיה-כיתה" בהיקף של 6 שעות בכל יום.

 

 

מסמך להורדה