מערכת שעות של לימודי הכשרה והתנסות

 

יש להירשם לכל הקורסים שרשומים במערכת השעות המתאימה

 הסבת אקדמאים להוראה - ילדות - מתחילים

הסבת אקדמאים להוראה - ילדות - ממשיכים

הסבת אקדמאים להוראה - תכנית חד שנתית לביה"ס העל יסודי

הסבת אקדמאים להוראה - שחפ