מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט

 תוכן עניינים     
   
 תכנית ההכשרה לגן קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה, מתמטיקה, מעורבת הומניסטיקה excel icon pdf-icon
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה, טבע, מעורבת הומניסטיקה excel icon pdf-icon
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה, ספרות, מעורבת טבע ומתמטיקה excel icon pdf-icon
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה, לשון עברית, מעורבת טבע ומתמטיקה excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית ההכשרה לגן – מגזר בדואי קישור לקובץ
אקסל 
קישור לקובץ
pdf
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה ותנועה, ערבית, טבע excel icon pdf-icon
התמחות גיל רך, חטיבות: מוסיקה ותנועה, ערבית, מתמטיקה excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית ההכשרה לביה"ס היסודי  קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf 
התמחות מתמטיקה    
התמחות מתמטיקה עם חטיבה בספרות excel icon pdf-icon
התמחות מתמטיקה עם חטיבה במקרא excel icon pdf-icon
התמחות מתמטיקה עם חטיבה בלשון excel icon pdf-icon
התמחות מדעים    
התמחות מדעים עם חטיבה בספרות excel icon pdf-icon
התמחות מדעים עם חטיבה במקרא excel icon pdf-icon
התמחות מדעים עם חטיבה בלשון excel icon pdf-icon
התמחות לשון    
התמחות לשון עם חטיבה בספרות excel icon pdf-icon
התמחות לשון עם חטיבה במקרא excel icon pdf-icon
התמחות ספרות    
התמחות ספרות עם חטיבה בלשון excel icon pdf-icon
התמחות ספרות עם חטיבה במקרא excel icon pdf-icon
התמחות מקרא    
התמחות מקרא עם חטיבה בספרות excel icon pdf-icon
התמחות מקרא עם חטיבה בלשון excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית ההכשרה לביה"ס היסודי – מגזר בדואי קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
התמחות מדעים    
התמחות מדעים עם חטיבה בעברית לדוברי ערבית excel icon pdf-icon
התמחות מדעים עם חטיבה בערבית excel icon pdf-icon
     
התמחות עברית לדוברי ערבית וחטיבה בערבית excel icon pdf-icon
התמחות ערבית וחטיבה בעברית לדוברי ערבית excel icon pdf-icon
התמחות מתמטיקה עם חטיבה בערבית excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית ההכשרה לביה"ס העל יסודי קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
מתמטיקה excel icon pdf-icon
אנגלית excel icon pdf-icon
כימיה וביולוגיה excel icon pdf-icon
ספרות ולשון excel icon pdf-icon
ספרות ומקרא excel icon pdf-icon
לשון ומקרא excel icon pdf-icon
ערבית ועברית לדוברי ערבית excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית הכשרה רב גילית – חינוך מיוחד קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה במתמטיקה excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה בטבע excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה במוסיקה ואמנות excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה במקרא excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה בלשון excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בלשון שפה ותרבות וחטיבה בספרות excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית הכשרה רב גילית – חינוך מיוחד - מגזר בדואי קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בערבית וחטיבה במוסיקה ואמנות excel icon pdf-icon
התמחות חינוך מיוחד, חטיבה בערבית וחטיבה בעברית לדוברי ערבית excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית הכשרה רב גילית – חינוך גופני קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
תכנית הכשרה רב גילית – חינוך גופני excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית הכשרה רב גילית – אמנות קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
תכנית הכשרה רב גילית – אמנות excel icon pdf-icon
לראש הדף    
     
 תכנית שבילים קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf 
תכנית שבילים    
לראש הדף    
     
 הסבת אקדמאים להוראה קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
הסבת אקדמאים להוראה    
לראש הדף    
     
לימודי אנגלית / עברית / ערבית  לפטור קישור לקובץ
אקסל
קישור לקובץ
pdf
אנגלית לפטור   pdf-icon
עברית / ערבית לפטור   pdf-icon
לראש הדף    
     

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save