בחינת בקיאות במקרא

בחינת בקיאות - התמחות מקרא - תשע"ט

 1. מטרת הבחינה היא להעניק לסטודנטים הזדמנות להכיר באופן כללי את החומר הספרותי וההיסטוריוגראפי, שבספרי המקרא, מבחינת המבנה והתכנים.
 2. בחינת הבקיאות תכלול רק חומר ספרותי-היסטוריוגראפי.
  פרקי חוק, חכמה, נבואה ומזמור אינם נכללים בחומר הבחינה.
 3. בכל אחת משנות הלימודים תתקיים בחינה בחטיבה אחת בלבד ולכן מומלץ לסטודנטים למלא חובה זו בשנתיים הראשונות ללימודיהם.
 4. חומר הבחינה יחולק לשתי חטיבות.
 5. לבחינה שני מועדים: מועד א ומועד ב. אין מועדים מיוחדים!
 6. עמידה בבחינות הבקיאות היא תנאי לקבלת התואר. ציוני הבחינות לא יכללו בממוצע הציונים לתואר.
 7. אנא וודאו בדף המערכת האישית שלכם כי הינכם רשומים לבחינה.
  ציון עובר בבחינה: 65 !!!

החומר לבחינה-חטיבה א-תשע"ט

בראשית
א- י 9, יא 1- 9; 26- 32, יב- לו 9, לז- מו 9, מז-מח, מט 33-28, נ
שמות
א- יד, טז- כ, כד, לב- לד
במדבר
יא- יד (תבערה; מן; אלדד ומידד; האשה הכושית; צרעת מרים; פרשת המרגלים),
טו 32-יז (מקושש העצים; קורח ועדתו; מטה אהרון),
כ-כא 20 (מות מרים; מי מריבה; מות אהרון; נחש הנחושת, שירת הבאר)
כז (בנות צלפחד),
דברים
לד (מות משה)
שופטים
ג 31-7 (עתניאל בן קנז; אהוד בן גרא; שמגר)
ד- ט (דבורה; גדעון; אבימלך; משל יותם)
יא-יב (יפתח ומלחמתו בבני עמון; בת יפתח; המלחמה באפרים)
יג-טז (סיפורי שמשון)
יט-כא (פילגש בגבעה; המלחמה בבנימין)

**לקראת בחינת הבקיאות נקיים מספר מפגשי הכנה במהלך הסימסטר.

איך לומדים לבחינת בקיאות?

קראו את פרקי החובה לבחינה ושימו לב לפרטים הבאים:

- תכנים

- דמויות
: איפיונים, שיוך משפחתי ושבטי, אירועים מרכזיים בחיי הגיבורים (מלחמות, המלכות, מפגשים גורליים, עימותים, התגלות אלוהית, בריתות וכדומה), מדרשי שמות.

- מקומות
: מדרשי שמות, אירועים הקשורים למקום (התגלות אלוהית, תופעות טבע, מלחמות, בריתות וכדומה).

- רצף אירועים ועניינים
(ששת ימי הבריאה, עשרת הדברות, מכות מצרים, דיאלוגים משמעותיים)

- תופעות ואירועים
החוזרים על עצמם יותר מפעם אחת כגון: עקרות, תכסיסי מלחמה, המלכות, בריתות, אותות, מפגשים ליד הבאר וכדומה.

- קישור
בין מקומות, אירועים, חפצים ואישים כגון: משה-מטה; יהודה- מטה, חותם ופתילים וכדומה...

- ביטויים, אמרות, משפטים וניבים השגורים גם בימינו ומשמעותם
. לדוגמה: "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד".


בהצלחה רבה לכולם,
צוות התמחות מקרא