הנחיות לרישום לקורס מתוקשב

הנחיות לסטודנט שנרשם לקורס מתוקשב

קורסים מתוקשבים נלמדים מרחוק הינם קורסים שאין להם משבצת במערכת השעות, והלמידה נעשית באמצעות אתר הקורס באינטרנט.
ישנם מרצים המקיימים מספר מפגשים במהלך הקורס, אך מכיוון שמרבית התקשורת היא באמצעות האתר, יש להתכונן לקראת קורס שכזה.

  1. למידה מרחוק דורשת נגישות קבועה למערכת האינטרנט
  2. למידה מתוקשבת דורשת היכרות עם מערכת הלמידה ועם יישומי מחשב כאינטרנט, דואר אלקטרוני, אופיס וכולי
  3. למידה מרחוק דורשת משמעת עצמית שכן אתם אחראים על תהליך הלמידה שלכם. המלצתנו היא לקבוע מועד ללמידה מדי שבוע בזמן המתאים עבורכם.


במידה ונרשמתם לקורס מרחוק עליכם להיכנס לאתר הקורס מיד עם תחילת הסמסטר ולבדוק מהם דרישות המרצה, הכתובת - http://online.kaye.ac.il

הנחיות מפורטות להשתתפות בקורס תימסרנה בהמשך. יש לעקוב אחרי ההודעות.