מערכות לשנת הלימודים תשע"ז

לתשומת לבכם:
הקבצים הבאים כוללים את רשימת השיעורים ומועדיהם, הן במסגרת תכנית ההכשרה והן במסגרת ההתמחויות והחטיבות
לידיעתכם, שמות השיעורים ומועדיהם עשויים להשתנות.
כמו כן, פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים.
 
תוכן עניינים 
תכנית ההכשרה לגן
תכנית ההכשרה לגן במגזר הבדואי
תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
תכנית ההכשרה לבית הספר היסודי במגזר הבדואי
תכניות ההכשרה לבית הספר העל-יסודי
תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד
תכנית ההכשרה לחינוך המיוחד במגזר הבדואי
תכנית ההכשרה לחינוך הגופני
תכנית ההכשרה לאמנות
 

לכל תכניות ההכשרה!
 
 
לתשומת לבכם! הקורסים "ביטחון ובטיחות" ו"זהירות בדרכים" המופיעים במערכת ביום שישי, הינם קורסים מקוונים. הקורס "עזרה ראשונה" הנו קורס מרוכז המתקיים בחופשת הקיץ. הקורסים הנ"ל אינם נלמדים ביום שישי.