הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט – שח"ף

הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט

לסטודנטים בתכנית שח"ף – הסמכת אקדמאים להוראה

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-23/8/2018
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

 

שימו לב: סטודנטים בשח"ף, שנה א', רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ב'.

סטודנטים בשח"ף, שנה ב', רשומים במערכת כסטודנטים בשנה אקדמית ג'.

 


הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים שנה ג' בשח"ף (ממשיכים) ועל יסודי חד-שנתיים ,שחפ"ץ
ולסטודנטים המתחילים רק את לימודי הדיסציפלינה

ייפתח ב – 27/8/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה 16:00
(19.10.2018 - סוף תקופת השינויים)

הרישום לקורסים באינטרנט לסטודנטים בתכניות גן, חינוך מיוחד ויסודי שנה ב' (מתחילים)

ייפתח ב – 4/9/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה 16:00
(19.10.2018 - סוף תקופת השינויים)

הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.
הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.

 

 
כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:
 1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תשע"ט
 2. מערכת שעות של לימודי הכשרה והתנסות
 3. בקשות בנושא מערכת שעות/סטאז'
 4. התמחויות לבית הספר היסודי
 5. התמחויות לבית הספר העל יסודי
 6. התמחות בחינוך המיוחד
 7. התמחות בגיל הרך
 8. התמחות באמנות
 9. הסבת אקדמאים לאמנות – דרישות התכנית
 10. דרישות מוקדמות לרישום קורסים מתוקשבים
 11. הנחיות לרישום קורס ביטחון ובטיחות
 12. הנחיות לרישום קורס זהירות בדרכים
 13. הנחיות לרישום קורס עזרה ראשונה
 14. בחינת בקיאות במקרא - למתמחים בלבד

הנחיות לרישום קורסים באינטרנט:

הנחיות כלליות:
1. ברישום לקורסים בתחילת השנה יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב.
2. קורסים בסמסטר ב, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.

לימודי חינוך והתנסות:
עליכם להירשם לתכנית המלאה של שנה א או שנה ב. כל אפשרות אחרת דורשת את אישורן של מרכזת התכנית (ד"ר דינה פרילינג) או או היועצת לתכניות האישיות לאקדמאים (ד"ר בבי טורניאנסקי). כאשר שיבצתם את כל לימודי החינוך וההתנסות הרלוונטיים, המחשב יראה לכם: נותר 0.
גם סטודנטים שמלמדים בפועל חייבים להירשם להתנסות.

* שימו לב, הסטודנטים הלומדים בתכנית על-יסודי ומחוייבים בשנת השלמת ההתמחות אינם יכולים להירשם ללימודי חינוך והתנסות בשנת הלימודים תשע"ט.

סטודנטים ממשיכים:
ראשית, יש לשבץ במערכת השעות את הקורסים, בהם נותרו חובות לימודיים משנים קודמות (כולל עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים).

לימודי התמחות:
עליכם לשבץ את הקורסים המוצגים. מספר הנק"ז הדרוש מייצג את סה"כ הדרוש עד סיום הלימודים. אין חובה ללמוד את כל הקורסים באותה שנה. יש לוודא שהשלמתם את כל קורסי החובה בהתמחות לפני סוף הלימודים.

ללומדים לימודי התמחות – גיל רך וחינוך מיוחד
לימודי ההתמחות מורכבים מ- "התמחות" ו"דיסציפלינות בהתמחות".

לגיל רך:
במשך הלימודים יש ללמוד שלוש שעות בכל אחת מחמש הדיסציפלינות ב"דיסציפלינות בהתמחות" (ההמוכרות גם בשם "חטיבות").

חינוך מיוחד:
במשך הלימודים יש ללמוד 10 שעות המרוכזות בדיסציפלינה אחת ב "דיסציפלינות בהתמחות" (המוכר גם בשם "חטיבה").

רישום לסדנת סטאז' – המורה המתחיל והמערכת:

 1. לסדנת סטאז' רשאי להירשם כל מי שסיים את כל חובותיו בההתנסות בתכנית שח"ף ובתנאי שצבר 80% מהיקף הלימודים הכולל.
 2. סדנת הסטאז' איננה נמנית עם מספר נקודות הזכות לסיום ההסמכה. הרישום מותנה בעבודה במערכת החינוך בשנת תשע"ט בהיקף של 1/3 משרה ומעלה.

לאתר התמחות בהוראה – סטאז' – לחצו כאן

 

סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
08-8608907 ו- 08-6402812
(פרטים בהמשך בטבלות 2-1) או יוכלו להגיע למכללה ליום התמיכה (פרטים בהמשך)

טבלה 1 - זמני התמיכה הטלפונית לשנה שנייה שח"ף (שנה ג')  (ממשיכים)

תאריך 

 שעה

27/8/2018

12:00-9:00
17:00-15:00

28/8/2018

17:00-15:00

29/8/2018

17:00-15:00

30/8/2018

17:00-15:00

2/9/2018

17:00-15:00

3/9/2018

17:00-15:00

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018

12:00-10:00
17:30-14:00

 

טבלה 2 - זמני התמיכה הטלפונית למתחילים בתכנית שח"ף (שנה ב') 

תאריך 

 שעה

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018

12:00-10:00
17:30-14:00

 

יום תמיכה להקלדת קורסים באינטרנט לכל הסטודנטים בתכנית שח"ף:

5/9/2018 בין השעות: 17:30-14:00
בחדרים: 1114  ו-1115.

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל הסטודנטים בתכנית שח"ף:
8/10/2018 בין השעות 17:30-14:00
בחדרים: 1114  ו-1115.

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

 

20/10/2014 בחדרים 1115-1114 - בשעות 17:00-14:00:

מתמטיקה (כל התכניות), אנגלית (על- יסודי(, אמנות, חינוך מיוחד, גיל רך

 

21/10/2014 בחדרים 1115-1114 - בשעות 17:00-14:00:

חינוך גופני, לשון ערבית (מגזר בדואי: כל התכניות), לשון עברית כשפה ראשונה ושנייה (כל התכניות), מדעים (כל התכניות), מקרא (מגזר יהודי: כל התכניות), ספרות (מגזר יהודי: כל התכניות)