הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט – סטודנטים סדירים שנה ד'

 

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-23/8/2018.
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

 

 

הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב- 
26/8/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה 16:00
(19/10/2018 - סוף תקופת השינויים)

הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.

הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.
 

סדירים שהתחילו את לימודיהם בשנת תשס"ח ואילך
(מחוץ לגיל הרך במגזר היהודי ולאמנות*)

 

סדירים שהתחילו את לימודיהם לפני שנת הלימודים תשס"ח

(כולל אמנות וגיל רך שהתחילו בתשס"ח)

האתר ייפתח ב – 26/8/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00.

האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018
(סוף תקופת השינויים בשעה 16:00).

*גיל רך – המתחילים בתשס"ט יכולים להירשם באינטרנט
*אומנות – המתחילים בתש"ע יכולים להירשם באינטרנט

סטודנטים לאומנות (תשס"ח - תשס"ט) ולגיל הרך (תשס"ח)חייבים לתאם פגישה מראש. עם גב' בלהה טרייביש בד"א treivish@Kaye.ac.il
סטודנטים שנתקלים בקשיים ברישום הקורסים יוכלו להגיע לימי התמיכה ב – 27/8/2018 - 28
בין השעות: 17:30-14:00
8/10/2018 בין השעות: 13:00-10:00
9/10/2018 בין השעות: 17:30-14:00
בבית הסטודנט או לטלפן לקבלת עזרה בהתאם למועדים בטבלה מספר 1 בהמשך.

 

הסטודנטים מתבקשים לתאם פגישת ייעוץ עם הגב' בלהה טרייביש.
פגישות הייעוץ תתקיימנה על פי תיאום מראש
ותיערכנה בחדר 11 - יש לתאם באמצעות דוא"ל:
treivish@Kaye.ac.il

בנוסף יתקיימו ימי ייעוץ בימי התמיכה ב-, 28-27/8/2018
בין השעות, 17:30-14:00
8/10/2018 בין השעות: 13:00-10:00
9/10/2018 בין השעות: 17:30-14:00
בבית הסטודנט

הייעוץ מותנה בתשלום מקדמה ובהסדר שכר הלימוד.

ניתן לטלפן לקבלת עזרה בהתאם למועדים המפורטים בהמשך בטבלה מספר 1.

יום התמיכה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.

לא תינתן תמיכה לסטודנט
שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

 

 הרישום לקורסי אנגלית יתבצע אך ורק באינטרנט.

 רישום לקורסי אנגלית

 

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל תכניות ההכשרה ולכל ההתמחויות:
9-8/10/2018 בין שעות: 17:30-14:00 בבית הסטודנט

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

 

כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:

  1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תשע"ט
  2. מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט – לפי תכנית לימודים אישית (שילוב תכנית הכשרה+התמחות)
  3. בקשות בנושא מערכת שעות/אנגלית לפטור/סטאז'
  4. דרישות מוקדמות לרישום קורסים מתוקשבים
  5. הנחיות לרישום לקורס ביטחון ובטיחות
  6. הנחיות לרישום לקורס זהירות בדרכים
  7. הנחיות לרישום לקורס עזרה ראשונה
  8. הנחיות לרישום לקורסים באנגלית
  9. בחינת בקיאות בספרות הילדים - תשע"ט
  10. בחינת בקיאות במקרא - למתמחים בלבד
  11. קורס הוראת מורשת השואה
  12. חוויה תיאטרונית
  13. חוויה מוסיקאלית
  14. הנחיות לרישום למילוי טופס סטאז'

לאתר התמחות בהוראה – סטאז' - לחצו כאן

 

הנחיות לרישום הקורסים באינטרנט:

  1. ברישום לקורסים יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב.
  2. קורסי סמסטר ב, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.
  3. יש לשבץ במערכת השעות את הקורסים בהם נותרו חובות לימודיים משנים קודמות (כולל טיולים, עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים).
  4. בכל תחום (חינוך והתמחות) יש לשבץ תחילה את כל לימודי החובה ולאחר מכן את לימודי הבחירה עד שהמחשב יראה לכם: נותר 0.
 

טבלה
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
08-8608907 ו- 08-6402812

להלן זמני התמיכה הטלפונית:

תאריך 

 שעה

26/8/2018

17:00-14:00

27/8/2018

12:00-9:00
17:00-15:00

28/8/2018

17:00-15:00

29/8/2018

17:00-15:00

30/8/2018

17:00-15:00

2/9/2018

17:00-15:00

3/9/2018

17:00-15:00

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018 13:00-10:00
17:00-15:00