הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט – סטודנטים סדירים שנה ב'

 

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגיזברות עד ל-23/8/2018.
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

 
הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב – 2/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה 16:00
(19/10/2018 - סוף תקופת השינויים)


הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.

הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.
 

כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:

 1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תשע"ט
 2. מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט – לפי תכנית לימודים אישית (שילוב תכנית הכשרה+התמחות)
 3. מערכת שעות לפי התמחויות
 4. בקשות בנושא מערכת שעות/אנגלית לפטור/סטאז'
 5. דרישות מוקדמות לרישום קורסים מתוקשבים
 6. הנחיות לרישום לקורס ביטחון ובטיחות
 7. הנחיות לרישום לקורס זהירות בדרכים
 8. הנחיות לרישום לקורס עזרה ראשונה
 9. רישום לקורסי אנגלית
 10. בחינת בקיאות בספרות הילדים - תשע"ט
 11. בחינת בקיאות במקרא - למתמחים בלבד
 12. קורס הוראת מורשת השואה
 13. חוויה תיאטרונית
 14. חוויה מוסיקאלית
 15. מודל ההתנסות
 

הנחיות לרישום הקורסים באינטרנט:

 1. ברישום לקורסים יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב.
 2. קורסי סמסטר ב, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.
 3. יש לשבץ במערכת השעות את הקורסים שנותרו כחובות לימודיים משנים קודמות (כולל טיולים וזהירות בדרכים).
 4. בכל תחום יש לשבץ תחילה את כל לימודי החובה ולאחר מכן את לימודי הבחירה עד שהמחשב יראה לכם: נותר 0.
 
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום הקורסים יוכלו לטלפן לקבלת עזרה טלפונית (פרטים בהמשך בטבלה)
או יוכלו להגיע למכללה (פרטים בהמשך)
 

טבלה -
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון הבאים: 08-8608907 ו- 08-6402812

להלן זמני התמיכה הטלפונית:

תאריך 

 שעה

2/9/2018

17:00-15:00

3/9/2018

17:00-15:00

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

 7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018

12:00-10:00
17:30-14:00

 

יום תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל תכניות ההכשרה ולכל ההתמחויות:

5/9/2018 בין השעות: 17:30-14:00 בחדרים: 1114 ו-1115
תכנית שבילים בבניין אמנות במעבדת מחשבים

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל תכניות ההכשרה ולכל ההתמחויות:

8/10/2018 בין השעות: 17:30-14:00 בחדרים 1114 ו-1115

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

 

7/9/2014