הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט – סטודנטים סדירים שנה א

סטודנטים סדירים שנה א'

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגזברות עד ל-23/8/2018
מ-14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ש"ח.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

 

הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב – 4/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00 וייסגר ב- 19/10/2018
בשעה 16:00
(19.10.2018 - סוף תקופת השינויים)


הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.

הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.
 

כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:

 1. הנחיות לרישום קורסים באינטרנט תשע"ט
 2. מערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ט – לפי תכנית לימודים אישית (שילוב תכנית הכשרה+התמחות)
 3. מערכת שעות לפי התמחויות
 4. בקשות בנושא מערכת שעות/אנגלית לפטור/סטאז'
 5. דרישות מוקדמות לרישום קורסים מתוקשבים
 6. מבחן מיון ביישומי מחשב
 7. מבחן בקיאות בספרות הילדים – תשע"ט
 8. רישום לקורסי אנגלית
 9. בחינת בקיאות במקרא - למתמחים בלבד
 10. קורס הוראת מורשת השואה
 11. חוויה תיאטרונית
 12. חוויה מוסיקאלית
 13. מודל ההתנסות

הנחיות כלליות:

יש להירשם לכל הקורסים לשנת תשע"ט
יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב'.
קורסי סמסטר ב', שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.
בכל תחום יש לשבץ את כל לימודי החובה ולאחר מכן את לימודי הבחירה עד שהמחשב יראה לכם: נותר 0

סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום הקורסים יוכלו לטלפן לקבלת עזרה טלפונית (פרטים בהמשך בטבלה)
או יוכלו להגיע למכללה ליום התמיכה ב- 5/9/2018 בין השעות 13:00-10:00 בחדרים 1114, 1115.

טבלה
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון הבאים: 08-8608907 ו- 08-6402812

להלן זמני התמיכה הטלפונית:

תאריך 

 שעה

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018

12:00-10:00
17:30-14:00

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל תכניות ההכשרה ולכל ההתמחויות:

8/10/2018 בין השעות: 13:00-10:00 בחדרים 1114 ו-1115

9/10/2018  בין השעות: 17:30-14:00 בחדרים 1114 ו-1115

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.