הנחיות רישום לקורסים בתשע"ט - מורים בפועל

 

לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגזברות עד ל- 23/8/2018.

מ- 14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ₪.

הגזברות פתוחה בימים א-ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00

מורים בפועל שלומדים להשלמת B.Ed

לא ניתן להירשם לקורסים באינטרנט עליכם להגיע ליום תמיכה 8/10/2018 בין השעות: 17:30-14:00 בחדרים: 1114 ו- 1115

 מורים בפועל הלומדים בתכניות להרחבת הסמכה

עליכם להירשם לקורסים באינטרנט


הרישום לקורסים באינטרנט ייפתח ב –3/9/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 6/9/2018 בשעה 16:00
האתר ייפתח שוב ב – 7/10/2018 בשעה 9:00
וייסגר ב- 19/10/2018 בשעה 16:00
(סוף תקופת השינויים)

הזדרזו! הרישום לקורסים נעשה על בסיס מקום פנוי.
הרישום לקורסים הוא באחריותו של הסטודנט בלבד.

 

הנחיות ספציפיות תינתנה לכל סטודנט יחד עם פירוט תכנית הלימודים האישית.

כדי להקליד מערכת שעות עומדים לרשותכם החומרים הבאים:

הנחיות לרישום לקורסים באינטרנט למורים בפועל:

  1. ברישום לקורסים יש להקליד גם את הקורסים לסמסטר ב.
  2. קורסי סמסטר ב, שיש להם תנאי קדם, יהיו רשומים במערכת על תנאי.
  3. בכל תחום יש לשבץ את כל לימודי החובה והבחירה עד שהמחשב יראה לכם: נותר 0.
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום הקורסים יוכלו לטלפן לקבלת עזרה טלפונית (פרטים בטבלה)
או יוכלו להגיע למכללה ליום התמיכה (פרטים בהמשך)
 

טבלה -
סטודנטים שנתקלו בקשיים ברישום לקורסים יכולים לטלפן לאחד ממספרי הטלפון הבאים:
08-8608907 ו- 08-6402812

להלן זמני התמיכה הטלפונית:

תאריך 

 שעה

3/9/2018

17:00-15:00

4/9/2018

17:00-15:00

5/9/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

7/10/2018

17:00-15:00

8/10/2018

13:00-10:00
17:00-15:00

9/10/2018

12:00-10:00
17:30-14:00

 

יום תמיכה להקלדת קורסים באינטרנט לכל המורים בפועל שלומדים הרחבת הסמכה בלבד
5/9/2018 בין השעות: 17:30-14:00 בחדרים: 1114 ו- 1115.

תמיכה מאוחרת להקלדת קורסים באינטרנט לכל המורים בפועל שלומדים להשלמת B.Ed. ולמורים בפעול שלומדים לתכניות הרחבת הסמכה:

8/10/2018 בין השעות 17:30-14:00 בחדרים: 1114 ו- 1115.

יום התמיכה במכללה לרישום באינטרנט נועד לפתרון בעיות בלבד.
לא תינתן תמיכה לסטודנט שטרם הקליד מערכת דרך האינטרנט.

11:00-9:00