קורס עזרה ראשונה

רישום לקורס עזרה ראשונה תשע"ט

מיועד לסטודנטים משנה ג', ד', ממשיכים ד', שח"ף ושחפ"צ (כוחות הביטחון)

קורס עזרה ראשונה הוא קורס חובה לסטודנטים שנה ג', שח"ף ושחפ"צ.

בשנה"ל תשע"ט יתקיימו שני מחזורים, בתאריכים הבאים:

27-28/2/2019 ימים ג'-ד'

16-17/4/2019 ימים ג'-ד'

החל מהשעה 8:30 ועד 15:30.

חודש ימים לפני כל תאריך – הינם ימים מתוקשבים.

על מנת להשתתף בקורס עליך:

  1. להקליד את הקורס למערכת השעות שלך במכלול.
  2. מי שלא יקליד את הקורס עד תום תקופת השינויים של סמסטר א' לא יהיה רשום לקורס ולא יוכל להשתתף בו.
  3. עד לתאריך 19.10.18 ניתן להוסיף/לבטל את הרישום לקורס במכלול.

 

מרכזת קורסי עזרה ראשונה היא גב' יפית פרץ, טלפון: 08-6402861