מערכת שעות והנחיות לרישום לשנה״ל תשע״ט

 
לא ניתן להירשם לקורסים ללא תשלום מקדמה וללא בחירת הסדר תשלומים.
יש להעביר את האישורים לגזברות המכללה.

כל האישורים, תשלום המקדמה וההסדר, חייבים להימסר לגזברות עד ל- 23/8/2018.

מ- 14/9/2018 נוספים דמי טיפול מיוחדים בסך 150 ₪.

הגזברות פתוחה בימים א–ה בין השעות 12:30-9:00; 16:00-14:00
 

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

שנה ד'

הסמכת אקדמאים להוראה

מורים בפועל

סדנאות סטאז'

תואר שני