קישורים נבחרים - הערכה והכשרת מורים ברשת

באינדקס זה ניתן למצוא מאגרי מידע וחומרים שונים בתחום הערכה והכשרת מורים
 
למידע על הקישור המבוקש יש ללחוץ על ה- המתאים מצד ימין
 
הערכת מוסדות להכשרת מורים
   
ATE - ארגון מכשירי המורים הגדרת תפקיד מכשיר המורים וסטנדרטים להכשרה
קובץ הסטנדרטים Standards for Teacher Education
   
NCATE יעדים וסטנדרטים להערכת מוסדות להכשרת מורים ותוכניות
Student learning in NCATE Accreditation Stiggins, R. J. (2005)
   
הגשת תכניות לקראת המתווה החדש הנחיות להגשת הדיווח למל"ג על התאמת תכניות קיימות להכשרה להוראה למתווים החדשים 2007
   
הערכת מוסדות להשכלה גבוהה תהליך הערכה עצמית: המלצות וקווים מנחים 2008 
 
 
פיתוח והערכת תכניות לימודים
 
חוברת מקוונת - פיתוח תכנית לימודים
 
 
ידע בהערכה
 
triangel Rudner, L.M & Schafer, W.D (2002) What Teachers Need to Know about Assessment
ספר מקוון - הערכה ומדידה למורים
   
triangel הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. (2007) מדריך לתכנון השתלמויות במדידה והערכה בחינוך לשם פיתוח מקצועי של עובדי הוראה.  המדריך כולל תכנים להשתלמויות.
   
triangel Stiggins, R.J (2000) Specifications for a Performance-Based Assessment System for Teacher Preparation
ידע בהערכה להכשרת מורים בהתבסס על הסטנדרטים של NCATE
 
 
הערכה כחלק מתהליך ההוראה/למידה
 
triangel PACT קריטריונים להערכת ההוראה בקליפורניה, בניית יחידת הוראה מתכנון ועד הערכה פרויקט PACT
triangel Sato, M. & Curis, M. (2008) Making Good Choices: A Support Guide for the PACT Tcaching Event
   
Renaissance Partnership for Improving Teacher Quality אתר פרויקט רנסנס (כולל מאגר למורי מורים).  תמיכה בבניית יחידות הוראה והערכתן ובליווי סטודנטים
 
 
הערכת פרויקטים ותכניות
 
איל"ת - אגודה ישראלית להערכת תכניות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
   
איל"ת מסמך קווים מנחים להערכה ראויה בעברית
   
איל"ת מסמך קווים מנחים להערכה ראויה בערבית
   
Evaluation Portal בפורטל זה ניתן למצוא מידע בנושאי הערכה ובמתודות במדעי החברה.
   
The Evaluation Center - Western Michigan University
The Evaluation Center - Western Michigan University Evaluation Checklists Project