קישורים - המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

triangel  Motivation at a Glance: An ISchool Collaborative
    (Small, Chauncey & McKenna, 2010)

אתר המציג מגוון רב של תיאוריות מוטיבציה הקשורות ללמידה ולחינוך. מטרת האתר הנה ליצור תמונה שלמה של הגורמים שמעוררים מוטיבציה ומקדמים למידה משמעותית.

triangel  Self Determination Theory-SDT

אתר תיאורית ההכוונה העצמית. האתר כולל הצגה של התיאוריה, כלי מחקר, יישומים חינוכיים, מידע על כנסים וחדשות בתחום המוטיבציה וקשרים לחוקרים מרכזיים בעולם.

כמו כן, מוצגים באתר פרסומים ובהם מחקרים, סקירות ודיונים תיאורטיים בתחומים שונים, כמו: חינוך, צרכים פסיכולוגיים בסיסיים, התפתחות והורות, הפנמה וסגנונות ויסות, מוטיבציה בתרבויות שונות, מיטביות, הערכה עצמית, מערכות יחסים, פסיכופתולוגיה, פסיכותרפיה, ספורט וחינוך לבריאות, איכות הסביבה, ועוד.


triangel   Institute for Research and Reform in Education
המכון למחקר ורפורמה בחינוך, בראשות ג'ימס קונל. המכון מוביל תוכנית לרפורמה בית ספרית, בבתי ספר רבים בארה"ב, בעיקר בקנזס ובטקסס, בליווי של מחקר יישומי. תוכנית הרפורמה נקראת First Things First ומטרתה המרכזית הנה לקדם הישגים חינוכיים בקרב תלמידי תיכון. התוכנית מבוססת על עקרונות מוטיבציוניים והתפתחותיים.
triangel  Motivation in Educational Research Laboratory - MERL
מרכז ומכון מחקר בסינגפור ששם דגש על מוטיבציה בחינוך. המכון מתמקד בעיקר בתיאורית ההכוונה העצמית כציר מוביל במחקר, אך משלב גם תיאוריות אחרות. מטרת המרכז לגשר בין מחקר שנערך בארצות מערביות ובין מחקר ויישומים בהוראה באסיה.
triangel  Developmental Studies Center - DSCD
אתר ובו תיאור תוכניות המתמקדות בהתפתחות אקדמית, חברתית, רגשית ומוסרית של ילדים. המרכז מציג את תוכנית הקהילה האכפתית ופרסומים שונים התומכים בה.
ארגונים מקצועיים רלבנטיים

triangel  The Society for Personality and Social Psychology - SPSP


triangel  The Society for the Study of Motivation – SSM audience
triangel  Motivation and Emotion Sig-EARLI

 

 

 

Motivation at a Glance: An ISchool Collaborative (Small, Chauncey &  McKenna, 2010)