קישורים


קישורים ומצגות

אגף התמחות בהוראה - משרד החינוך, הפעלת ההתמחות בהוראה קשורה בהרבה טפסים הדרושים במהלך השנה. לנוחיות מרכזי הסטאז', המתמחים והחונכים, מרוכזים באתר זה כל הטפסים הנחוצים.

ניוזלטר אגף התמחות וכניסה להוראה למתמחים ועובדי הוראה חדשים

 

מסגרות מאושרות להתמחות- תשע"ז

משרות פנויות ומועמדים להוראה

מערכת לפתיחת תיק עו"ה מקוון:

קליטת עובד הוראה

בקשת סיסמה

שאלון למועמד להוראה

פתיחת תיק - שאילתא למנהל 


תהליך הערכה מעצבת- משוב אמצע שנתי- למתמחים

כלי להערכת מתמחים


חוברת החונכות והליווי למתמחים ולעובדי הוראה חדשים

מורה חונך, גננת חונכת, בהסכם אופק חדש

קטלוג הסרטונים המעודכן של ללב- המרכז הארצי לסימולציה בחינוך

התמודדות עם סיטואציות מגוונות בשנת הסטאז'- קישורים לסרטוני הדרכה:


סרטונים מתוך סיפורי המתמחים:

_________________________________________________________________________________________________________________________