קורס אנגלית אקדמית מתוקשב

 קורסים מקוונים באנגלית סמסטר ב' תשע"ח 

שימו לב! הקורס מיועד לסטודנטים בעלי שליטה טובה באנגלית ובעלי מיומנויות מחשב ואינטרנט ויכולת למידה עצמית

הנחיות ללומדים בקורסים מתוקשבים:
היחידה לאנגלית לפטור מציעה קורסים מקוונים בשתי רמות: בסיסי ומתקדמים א'.
עלות הקורס היא כמו של קורס רגיל בתוספת של 78 ₪ עבור הרשאה לחומרי הלמידה באתר נלווה.

1. להיות נוכח בכ-5 מפגשים בכיתה (הכוללים את המפגש הראשון, שיעורים ובחינות)
המפגש הראשון ימסר על ידי המרצה בסמוך לפתיחת הקורס.
נוכחות במפגש זה היא חובה. סטודנט אשר ייעדר ממפגש זה לא יוכל להמשיך את לימודיו בקורס.

לעמוד בהצלחה ב-3 מבחנים במהלך הסמסטר
לעמוד בהצלחה בבחנים המקוונים ובהגשת המטלות המקוונות שיינתנו במהלך הקורס
לעמוד בהצלחה במבחן המסכם שיתקיים בתקופת המבחנים

2. להשיג ציון עובר בקורס (ציון 65); ציון מינימאלי במבחן המסכם הוא 55. הבחינה היא בחינה של המכללה.

הרישום לקורס ייעשה בצורה ממוחשבת, באמצעות מערכת המכלול.

על כל סטודנט לוודא שכתובת הדוא"ל שלו מעודכנת במערכת המכלול והמודל, על מנת שיוכל לקבל הודעות שוטפות ממרצה/ת הקורס.