מבחני רמ"א


עידכון לגבי מבחני רמ"א (רמת אנגלית) מטעם המרכז הארצי לבחינות

 לסטודנטים הלומדים אנגלית עצמאית (קורסים מקוונים) נא שימו לב לעדכון הבא:

סטודנט יכול לגשת למבחני רמ"א באנגלית.
פרטים לגבי מועדי המבחנים ואופן הרישום ניתן למצוא באתר המועצה להשכלה גבוהה.
שימו לב! את רמת מתקדמים 2 יש ללמוד במכללה.

לעיונכם מצורף מכתב מטעם המרכז הארצי לבחינות והערכה ובו פרטים לגבי מבחני הרמ"א. נא לחצו על הקישור במכתב למעבר לאתר המרכז הארצי לבחינות והערכה.