קול קורא לכתב העת הלקסיקלי

Lexikay logo

kuf

 

 ול קורא לפרסום בכתב העת לקסי-קיי של מכללת קיי

  

כתב העת לקסי-קיי הוא לקסיקון הנושא אופי של שיח פתוח על ערכים דיאלקטיים וחיבורם המיוחד לעולם החינוך והכשרת המורים. כתב העת הלקסיקלי מציע דיון מתומצת ברעיונות שצומחים מתוך הבנות חדשות, במטרה להביא לדיון מושכל מושגים "לא סגורים" ולבחון אותם בהגדרה רחבה החורגת מהמוכר.

כל מאמר בכתב העת בוחן בקצרה מושג מתחום המרחב הפדגוגי, החינוכי והחברתי. במאמרים שיפורסמו תבוא לידי ביטוי חשיבה יצירתית המחברת בין ידע קיים לחדשנות ותפיסות מקוריות הנוגעות לערכים ופרקטיקות בשדה ההוראה והחינוך. המושגים שיפותחו ויתפרסמו בכתב העת יהיו נגישים לצורך למידה ראשונית והרחבת עולם הלימוד והחקר וכטיפוח ידע פדגוגי חינוכי וסקרנות אינטלקטואלית ולאפשר לקוראים הבנה חדשה ומאתגרת שלהם. מטרת כתב העת להביא לידי ביטוי חדשנות פדגוגית ולהאיר על המרחב שבין למידה והוראה.

כתב העת לקסיי קיי הוא צעיר וטרם עבר את כל תהליכי ההכרה ככתב עת מוכר אך כבר כיום הוא כבר נרשם במאגר חיפה, במאגר מופת וכן בעל תפוצה נרחבת ביותר בהיותו כתב עת מקוון (קרוב ל 50,000 כניסות בחצי שנה האחרונה).

כתב העת מפורסם בכיכר הידע באתר המכללה, כקובץ שלם לפי גיליון ובחלוקה לפי אותיות המושג המתואר במאמר, בלקסיקון הצומח (ראה לדוגמה גיליונות קודמים)

 הנחיות לכתיבה: 

הקף כל מאמר: כל מושג יוצג ויפותח לכדי מאמר קצר שאורכו 1,500-1,000 מילים (לא כולל ביבליוגרפיה).

שיפוט כתבי היד: כתבי העת שישלחו למערכת יעברו שיפוט עיוור כפול. המערכת מתחייבת לתהליך השומר על כללי אתיקה ומקפיד עליהם. לאחר קבלת המאמר והתיקונים הנדרשים יעבור כתב העת גם עריכה לשונית.

הגשת כתבי יד: יש להגיש את כתב היד בדוא"ל: rsrch_dept@kaye.ac.il

תאריך יעד: תאריך היעד להוצאת הגיליון העשירי הוא דצמבר 2018 שנה"ל תשע"ט.


 חברי המערכת:  

יו"ר מערכת: פרופ' לאה קוזמינסקי
עורכת ראשית: ד"ר סמדר בן אשר bsmadar@gmail.com
חברי המערכת המצומצמת: ד"ר רמה קלויר, ד"ר מירב אסף וד"ר דיתה פישל.
חברי המערכת הרחבה: פרופ' שלמה בק, ד"ר אמנון גלסנר, ד"ר מארק אפלבאום.

רכזת מערכת: גילה אביטל, רשות המחקר במכללת קיי.

כתב העת הוא חלק מפעילות רשות המחקר.

   letters pole
 
 

 

מושגים

אוטונומיה אוטופדגוגראפיה / אוריינות / אחרות / אמון / אמפתיה / אמת / בישול / בית ספר בלוג / דאגהדידקטיקה / דיוקן / הדרה / הון / הורות / הכלה / הערכה / זהות / זרימה / חוסן / חינוך / טקסטיוטאגוגיה / יצירתיות למידה  / למידה ארגונית /מבוכה / מודלינגמוטיבציה / מנותקות / מערכות / מקום / מרחבמשחק / משחקים / סולידריות / סְפָר / עירוניותערכים / פמיניזם פנטסיה / פרטיות / צדק קול / קריאה /
רב תרבותיות / רדיו / תיווך /

 

 

Save

Save

Save

Save

Save