צור קשר עם יחידת רכש ומכרזים

ראש יחידת רכש:  תקוה אלבז
טלפון:  08-6402718,  דוא"לtikvael@kaye.ac.il
פקס:  08-6402765
חדר: 112 בבנין המרכזי

עובדת יחידת רכש:  אילנה קרייף
טלפון:  08-6402719,  
פקס:  08-6402765
חדר:  112 בבנין המרכזי
מחסנאי:  אריה פינטו
טלפון:  08-6402722,
פקס:  08-6402765
שעות לאספקת ציוד ספקים למחסן:  בימים א'-ה' בין השעות: 8:30 - 12:00
מיקום המחסן:  בגב הספריה מאחורי הבניין המרכזי.