פרסומים - המרכז למוטיבציה והכוונה עצמית

פרסומים משולחן הכתיבה של חברי קבוצת המוטיבציה
פרספקטיבת תיאורית ההכוונה העצמית


פיינברג, ע., קפלן, ח., עשור, א. וקנת-מיימון, י. (2008). צמיחה אישית בקהילה אכפתית, תוכנית להפחתת אלימות ולקידום התחשבות בדרך תומכת אוטונומיה. דפים, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, חוברת מספר 46, עמ' 21-61, מכון מופת.


קפלן, ח., ודנינו, מ. (2002). ראיית השונות כאתגר מקדם צמיחה בבית הספר: טיפוח קהילה אכפתית למען תלמידים עם ליקויי למידה. הייעוץ החינוכי, כתב עת של אגודת היועצים החינוכיים בישראל, כרך יא, עמ' 64-87.

קפלן, ח., ועשור, א. (2004, נובמבר). דיאלוג תומך צרכים פסיכולוגים בין מורים ותלמידים כמקדם  רווחה נפשית בבית הספר: המשגה ותוכנית יישומית. הייעוץ החינוכי,  עמ' 161-189

Kaplan, H., & Assor, A. (2012). Enhancing Autonomy-Supportive I-Thou Dialogue in Schools: Conceptualization and Socio-Emotional Effects of an Intervention Program. . Social Psychology of Education. 15, pp. 251-269

Roth, G., Kanat-Maymon, Y., Assor, A., & Kaplan, H (2006). Assessing the experience of autonomy in new cultures and contexts. Motivation and Emotion, 30, 365-37

Roth, G., Assor, A., Kanat-Maymon, Y, & Kaplan, H. (2007). Autonomous motivation for teaching: How self-determined teaching may lead to self-determined learning. Journal of Educational Psychology, 99, 761-774

Assor, A., Kaplan, H, Kanat-Maymon, Y, & Roth, G. (2005). Directly controlling teachers' behaviors as predictors of poor motivation and engagement in girls and boys: The role of anger and anxiety. Learning and Instruction, 15, 397-413.

Assor, A., & Kaplan, H. (2001). Mapping the domain of autonomy support: Five important ways to enhance or undermine students' experience of autonomy in learning. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and prospects in motivation research (pp. 101-120). Boston: Kluwer Academic Publishers.

Assor, A., Kaplan, H., & Roth, G. (2002). Choice is good, but relevance is excellent: Autonomy-enhancing and suppressing teacher behaviors in predicting student's engagement in school work. British Journal of Educational Psychology, 72, 261-278.

Assor, A., Kaplan, H., Feinberg, O., & Tal, K. (2009). Combining vision with voice: A learning and implementation structure promoting teachers' internalization of practices based on self-determination theory. Theory and Research in Education, 7, 234-243.