עמדות חכמות במכללה

השאלת והחזרת ציוד מולטימדיה: בממו"ש - מרכז מידע ושירות.  טלפון: 08-6402777

להלן פירוט החדרים בהם נמצאות עמדות חכמות (או מקרן בלבד) במכללה:

 
מס' החדרפירוט      
05
מקרן מוסיקה
129
מקרן
203
אולם הרצאות
204
מקרן
206
מקרן
207 א'
עמדה
210
מקרן
308
מקרן
309
מקרן
311
מקרן
316
מקרן
317 מקרן
319
מקרן
405
עמדה (טלויזיה + וידאו נייד)
407
מקרן
410
מקרן
412
עמדה
415 עמדה
1102 עמדה
1011 מקרן
1019 עמדה
1021
מקרן
1028
מקרן
1109
מקרן
1110 מקרן
1111 עמדה
1112 עמדה
1114 עמדה (טלויזיה + וידאו נייד)
1115 עמדה
1119 עמדה
1121 מקרן
2005 אמנות חזותית מקרן
2202 אמנות חזותית מקרן
 
 
       החזרת הציוד האור-קולי – את הציוד יש להחזיר לממו"ש (מרכז מידע ושירות) בגמר השיעור.
יש לשמור על תקינות הציוד.