תפקיד המורה והגננת

ידע, עמדות ותפיסת תפקידם של מורים-מחנכים ביחס לגירושין

אורית דהן- דידי

בשל העלייה בשיעור הגירושין, כמעט ובכל כיתה בבית הספר לומדים תלמידים שהוריהם התגרשו. עובדה זו, מחייבת את המערכת הבית ספרית והיועץ החינוכי בפרט להתייחסות רגישה ומקצועית לנושא זה ומתוקף כך, לפעול לרווחתו הנפשית של התלמיד ולסייע לו בבניית סביבה חברתית, יציבה ובטוחה. אחד מתפקידיו של היועץ החינוכי בזיקה לכך, כולל את התערבותו בדרך מערכתית המתמקדת במתן הכשרה לצוות החינוכי בבית הספר.

השפעת השילוב על תחושת המסוגלות העצמית שלי כמורה בכיתה רגילה

אורלי גגושוילי

עבודה זו עוסקת בהשפעת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים על תחושת המסוגלות המקצועית שלי. עבודה זו מציגה חקירה עצמית רפלקטיבית שנעשתה באמצעות כתיבה וניתוח של יומן שאפשר לי לבחון ולהעריך את הפעולות שלי, לברר את העמדות, המחשבות והתחושות המלוות את עשייתי ולפתח דרכים להמשך ההתמודדות עם תלמידי בעלי הצרכים המיוחדים.

גן הילדים כמרחב של יצירת ידע: תפקיד הגננת בפיתוח כשירות חברתית

איריס לוי

במחקר הנוכחי אני מבררת ולומדת את השקפותיהן החינוכיות ודרכי פעולותיהן של גננות, כפי שהן באות לידי ביטוי בעבודתן עם הילדים בגן ובאינטראקציות התיווכיות שלהן.

זמינות רגשית בהתנהגויות הוראה של המורה בכתה

בנימינה פרח

עבודה זו בוחנת את הזמינות הרגשית של המורה וביטוייה בהתנהגויות הוראה של המורה בכיתה. הנחת העבודה הינה כי נטייה אישית (תכונות) של המורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתנהגותה בכתה, עשויה להשפיע על זמינותה הרגשית ובעקבות זאת גם על התנהלותה בכיתה במהלך השיעורים, מול התלמידים וגם בתכנון ובהוראה.

תמיכת הנהלת בית ספר בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות, כמקדמת מוטיבציה פנימית ומחויבות רגשית של המורה לעבודתו

לימור לוין

מחקר זה מתמקד במורים, כאנשי מקצוע הפועלים במסגרת ארגון ומהווים חלק מן המארג האנושי שלו. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תמיכת ההנהלה בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות לבין המוטיבציה הפנימית והמחויבות הרגשית של המורים בעבודתם.

המעבר ממורה מקצועית למחנכת

מאלי אפרים

יכולתו של המורה ליצור קשר עם תלמידיו היא בין המאפיינים החשובים להערכת עבודתו. עבודה זו, העוסקת במעבר שלי ממורה מקצועית למחנכת, נוגעת בממד זה של עבודתי.

הקשר בין תפיסת המסוגלות של מורה בחינוך הרגיל לשילוב תלמיד עם שיתוק מוחי לעמדותיה כלפי השילוב

מדלן אהרון

שילוב תלמידים עם שיתוק מוחין בבתי ספר רגילים הוא תחום מרתק. עמדות המורים המלמדים תלמידים אלו ותחושת המסוגלות העצמית שלהם הינו מרכיב משמעותי ביותר בתרומה להצלחתם, כיוון שאוכלוסיה זו הינה ייחודית, מגוונת, בעלת יכולות שכליות ככל שאר התלמידים, אך למרות זאת נראה רבות שמגבלותיהם קשות מנשוא ולא יצליחו לרכוש השכלה רגילה.

ממפקחת ליועצת תהליך כניסה לתפקיד

ראנדה זריק

בחברה הערבית הבדואית מעורבות ההורים במוסדות החינוך, נמצאת עדיין בשלביה הראשונים. הנתק בין הבית לבין המערכת החינוכית מוביל לחוסר רציפות בתהליך החינוכי של הילדים. מאידך, נורמות חברתיות המונעות מהאישה הבדואית לנוע בחופשיות בין הבית לבין בית הספר הופכים את סיכויי השותפות והשיח לקשים מאוד להשגה.

המורה הטוב בעיני תלמידים בביה"ס היסודי

שרה לייזר

הערכת מורים וציונם כטובים/מקצועיים, נשמעת הרבה מאוד במציאות היומיומית, בשיחות בין תלמידים, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, וכמובן בספרות המחקר.