שפה וספרות

באיזו מידה היותו של טקסט קרוב או רחוק מהתרבות של הלומד משפיעה על הבנת הנקרא

אנה מסארוה

מחקר זה נולד מתוך תחושות של אי נוחות שליוו אותי בעבודתי בפזורה הבדואית במשך 10 שנים, וגרמו לי לתסכול רב. אי ההצלחה של התלמידים במבחני המיצ"ב אינה תואמת, לדעתי, את רמתם של התלמידים, הן מהבחינה הקוגניטיבית והן מבחינת רמת הלימודים.

פרויקט זמר: הוראת השפה העברית במגזר הבדואי באמצעות שירים ופזמונים

ברוריה אדה

בעבודה זו אני מראה כיצד ניתן לשפר הישגים, ולהעלות את רמת למידתם של תלמידים בדואים בישראל, בדיבור קריאה וכתיבה בעברית, וזאת בעזרת שירי זמר ישראליים שיכולים לשמש כתמריץ לדבר בעברית כשפה שנייה בכיתה.

מחברות שיח בין מורה לתלמידיה: שיח על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית

מזי סולומון

מחקר זה בחן את השיח האישי והכתוב ביני כמורה לבין תלמידי המתבסס על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית. הצורך לחקור סוגיה זו המעמידה במרכז את התלמיד כלומד למידה משמעותית נבע מקיומה של תרבות פרגמתית בבית הספר לפיה הציפיה מהתלמידים ביחס לספרות היא כאל עוד מקצוע שיש להבחן בו בבחינות הבגרות, כמו כל תחום דעת אחר, ולהצליח. במקביל קיימת הציפייה מהמורים לתמוך בתהליך זה, מבלי לפתח עניין ומעורבות כלפיי היצירות המרכיבות תחום דעת זה.