שילוב

השפעת השילוב על תחושת המסוגלות העצמית שלי כמורה בכיתה רגילה

אורלי גגושוילי

עבודה זו עוסקת בהשפעת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים על תחושת המסוגלות המקצועית שלי. עבודה זו מציגה חקירה עצמית רפלקטיבית שנעשתה באמצעות כתיבה וניתוח של יומן שאפשר לי לבחון ולהעריך את הפעולות שלי, לברר את העמדות, המחשבות והתחושות המלוות את עשייתי ולפתח דרכים להמשך ההתמודדות עם תלמידי בעלי הצרכים המיוחדים.

הקשר בין תפיסת המסוגלות של מורה בחינוך הרגיל לשילוב תלמיד עם שיתוק מוחי לעמדותיה כלפי השילוב

מדלן אהרון

שילוב תלמידים עם שיתוק מוחין בבתי ספר רגילים הוא תחום מרתק. עמדות המורים המלמדים תלמידים אלו ותחושת המסוגלות העצמית שלהם הינו מרכיב משמעותי ביותר בתרומה להצלחתם, כיוון שאוכלוסיה זו הינה ייחודית, מגוונת, בעלת יכולות שכליות ככל שאר התלמידים, אך למרות זאת נראה רבות שמגבלותיהם קשות מנשוא ולא יצליחו לרכוש השכלה רגילה.