פגיעה מינית

מניעת פגיעות מיניות בילדים

חני בלוי

כחלק מתפקידי כיועצת אני נדרשת להיענות ולהגיב בזמן אמת למציאות הנוצרת בבית הספר. ואומנם במהלך עבודתי נחשפתי לנושא של פגיעות מיניות, לאור מספר אירועים שקרו לתלמידי בית הספר. עבודת הגמר עוסקת במציאות החדשה שנוצרה בשטח ולתפקיד היועצת לטיפול בנושא.