מוטיבציה והכוונה עצמית

תמיכת הנהלת בית ספר בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות, כמקדמת מוטיבציה פנימית ומחויבות רגשית של המורה לעבודתו

לימור לוין

מחקר זה מתמקד במורים, כאנשי מקצוע הפועלים במסגרת ארגון ומהווים חלק מן המארג האנושי שלו. מטרת המחקר לבדוק את הקשר בין תמיכת ההנהלה בשלושת הצרכים הפסיכולוגיים של אוטונומיה, מסוגלות, קשר ושייכות לבין המוטיבציה הפנימית והמחויבות הרגשית של המורים בעבודתם.

חווית הלמידה ואפיוני הסביבה הלימודית של תלמידים הלומדים בתוכנית "מפנה": נקודת המבט של תיאוריית ההכוונה העצמית

רוויטל חדד

מטרת המחקר הנוכחי הינו להכיר את אפיוני חווית הלמידה של תלמידים הלומדים במסגרת תוכנית "תפנית". המחקר בוחן את האפיונים הרגשיים-מוטיבציונים והחברתיים, כמו גם את אפיוני הסביבה החינוכית של התלמידים.