למידה

מחברות שיח בין מורה לתלמידיה: שיח על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית

מזי סולומון

מחקר זה בחן את השיח האישי והכתוב ביני כמורה לבין תלמידי המתבסס על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית. הצורך לחקור סוגיה זו המעמידה במרכז את התלמיד כלומד למידה משמעותית נבע מקיומה של תרבות פרגמתית בבית הספר לפיה הציפיה מהתלמידים ביחס לספרות היא כאל עוד מקצוע שיש להבחן בו בבחינות הבגרות, כמו כל תחום דעת אחר, ולהצליח. במקביל קיימת הציפייה מהמורים לתמוך בתהליך זה, מבלי לפתח עניין ומעורבות כלפיי היצירות המרכיבות תחום דעת זה.

איזו פדגוגיה "אני" מגייסת להוראת עולים ממוצא אתיופי ?

רונית וינטראוב

עבודת גמר זו התחילה בערעור קוגניטיבי, בסתירה של הסכמות (מושגים וציפיות) שהיו כה ברורות בתפיסת עולמי. ערעור זה הניע אותי ללמוד, על מנת לשקם את האיזון שהופר. עבודה זו עוסקת במחקר עצמי על עבודתי כמורת אולפן לעולים חדשים ממוצא אתיופי. העבודה בוחנת את הקשר בין שלושת המושגים המרכזיים: תרבות, למידה, והוראה בהקשר לעבודתי כמורה לעולים ממוצא אתיופי.

למידה שיתופית כאסטרטגיית הוראה המובילה ללמידה משמעותית

שרון דמרי

מחקר זה עוסק בבחינת הלמידה השיתופית כאסטרטגיית הוראה המקדמת למידה משמעותית. במסגרת כיתה ב' אותה אני מחנכת בחרתי ללמד מספר נושאים בגישה זו כאשר כל נושא מורכב ממספר שיעורים ומכונה "סבב". במהלך הסבבים נלמדו שלושה נושאים: בעלי חיים, חג הפסח ויום השואה. בתום התהליך נערכה רפלקציה באמצעות ראיונות אישיים עם תלמידי. רפלקציה זו שימשה לי כמראה על התהליך אותו חוו תלמידי.