למידה והוראה

השפעת השילוב על תחושת המסוגלות העצמית שלי כמורה בכיתה רגילה

אורלי גגושוילי

עבודה זו עוסקת בהשפעת השילוב של תלמידים עם צרכים מיוחדים על תחושת המסוגלות המקצועית שלי. עבודה זו מציגה חקירה עצמית רפלקטיבית שנעשתה באמצעות כתיבה וניתוח של יומן שאפשר לי לבחון ולהעריך את הפעולות שלי, לברר את העמדות, המחשבות והתחושות המלוות את עשייתי ולפתח דרכים להמשך ההתמודדות עם תלמידי בעלי הצרכים המיוחדים.

מעבר כפוי של מורות והשפעתו על זהותן המקצועית

אורלי זלינגר

במחקר הנוכחי אני בודקת את הקשר בין מעבר כפוי של מורות מבית ספר אחד למשנהו, לבין זהותן המקצועית.

גן הילדים כמרחב של יצירת ידע: תפקיד הגננת בפיתוח כשירות חברתית

איריס לוי

במחקר הנוכחי אני מבררת ולומדת את השקפותיהן החינוכיות ודרכי פעולותיהן של גננות, כפי שהן באות לידי ביטוי בעבודתן עם הילדים בגן ובאינטראקציות התיווכיות שלהן.

שותפות של אימהות, במגזר הבדואי בנגב, בתהליך החינוכי בבית הספר

אמינה אלעטאונה

שותפות אימהות במגזר הבדואי בנגב בתהליכים חינוכיים של ילדיהן בבית הספר או בבית, איננה דבר מובן מאליו. בשיחות עם נשים במגזר, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, ובספרות המחקר, הנטייה היא לדון במעורבות הורים באופן כללי, אך שותפות אימהות לא עלתה לדיון באופן מסודר.

משיח של התנצחות לשיח של שותפות, איך אוכל לשפר את יחסי השותפות עם ההורים בגן

אנה גלפר

מעורבות הורים בבית- הספר בשנים האחרונות הופכת לתופעה חברתית הולכת וגוברת, הנתמכת אף ע"י מערכת החינוך אשר מסתייעת בהורים להפעלת בתי-הספר. ישנה אחדות דעים בקרב המומחים, כי תהליך זה אך ילך ויגבר, יתרחב לתחומים רבים יותר, ויצבור עוצמה גדולה יותר.

באיזו מידה היותו של טקסט קרוב או רחוק מהתרבות של הלומד משפיעה על הבנת הנקרא

אנה מסארוה

מחקר זה נולד מתוך תחושות של אי נוחות שליוו אותי בעבודתי בפזורה הבדואית במשך 10 שנים, וגרמו לי לתסכול רב. אי ההצלחה של התלמידים במבחני המיצ"ב אינה תואמת, לדעתי, את רמתם של התלמידים, הן מהבחינה הקוגניטיבית והן מבחינת רמת הלימודים.

פרויקט זמר: הוראת השפה העברית במגזר הבדואי באמצעות שירים ופזמונים

ברוריה אדה

בעבודה זו אני מראה כיצד ניתן לשפר הישגים, ולהעלות את רמת למידתם של תלמידים בדואים בישראל, בדיבור קריאה וכתיבה בעברית, וזאת בעזרת שירי זמר ישראליים שיכולים לשמש כתמריץ לדבר בעברית כשפה שנייה בכיתה.

המעבר ממורה מקצועית למחנכת

מאלי אפרים

יכולתו של המורה ליצור קשר עם תלמידיו היא בין המאפיינים החשובים להערכת עבודתו. עבודה זו, העוסקת במעבר שלי ממורה מקצועית למחנכת, נוגעת בממד זה של עבודתי.

מחברות שיח בין מורה לתלמידיה: שיח על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית

מזי סולומון

מחקר זה בחן את השיח האישי והכתוב ביני כמורה לבין תלמידי המתבסס על יצירות ספרותיות כדרך לקידום למידה משמעותית. הצורך לחקור סוגיה זו המעמידה במרכז את התלמיד כלומד למידה משמעותית נבע מקיומה של תרבות פרגמתית בבית הספר לפיה הציפיה מהתלמידים ביחס לספרות היא כאל עוד מקצוע שיש להבחן בו בבחינות הבגרות, כמו כל תחום דעת אחר, ולהצליח. במקביל קיימת הציפייה מהמורים לתמוך בתהליך זה, מבלי לפתח עניין ומעורבות כלפיי היצירות המרכיבות תחום דעת זה.

בדרך אל האופק: חקר השתלבותו של צוות בית ספר יסודי ברפורמת "אופק חדש"

מירב פרס

המחקר המוצג בעבודה זו עוסק בבחינת תגובתו של צוות בית ספר יסודי לרפורמת "אופק חדש" במבט רטרוספקטיבי לאחר ארבע שנות עבודה במסגרתה.

תפיסת הדומה והשונה אצל ילדים בגיל הרך, בחינוך המיוחד

מירב שטרית

מחקר זה בודק את התפתחות המושגים "דומה" ו"שונה", בקרב ילדים מעוכבי התפתחות הלומדים בגן טרום חובה.

איזו פדגוגיה "אני" מגייסת להוראת עולים ממוצא אתיופי ?

רונית וינטראוב

עבודת גמר זו התחילה בערעור קוגניטיבי, בסתירה של הסכמות (מושגים וציפיות) שהיו כה ברורות בתפיסת עולמי. ערעור זה הניע אותי ללמוד, על מנת לשקם את האיזון שהופר. עבודה זו עוסקת במחקר עצמי על עבודתי כמורת אולפן לעולים חדשים ממוצא אתיופי. העבודה בוחנת את הקשר בין שלושת המושגים המרכזיים: תרבות, למידה, והוראה בהקשר לעבודתי כמורה לעולים ממוצא אתיופי.

המורה הטוב בעיני תלמידים בביה"ס היסודי

שרה לייזר

הערכת מורים וציונם כטובים/מקצועיים, נשמעת הרבה מאוד במציאות היומיומית, בשיחות בין תלמידים, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, וכמובן בספרות המחקר.

למידה שיתופית כאסטרטגיית הוראה המובילה ללמידה משמעותית

שרון דמרי

מחקר זה עוסק בבחינת הלמידה השיתופית כאסטרטגיית הוראה המקדמת למידה משמעותית. במסגרת כיתה ב' אותה אני מחנכת בחרתי ללמד מספר נושאים בגישה זו כאשר כל נושא מורכב ממספר שיעורים ומכונה "סבב". במהלך הסבבים נלמדו שלושה נושאים: בעלי חיים, חג הפסח ויום השואה. בתום התהליך נערכה רפלקציה באמצעות ראיונות אישיים עם תלמידי. רפלקציה זו שימשה לי כמראה על התהליך אותו חוו תלמידי.