חינוך מיוחד

תפיסת הדומה והשונה אצל ילדים בגיל הרך, בחינוך המיוחד

מירב שטרית

מחקר זה בודק את התפתחות המושגים "דומה" ו"שונה", בקרב ילדים מעוכבי התפתחות הלומדים בגן טרום חובה.

תהליך קבלת הילד עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי ASD)) על ידי ההורים, ותפקידו של הצוות החינוכי לקידום המסוגלות ההורית

עיינה שפיר ליטקה

תסמונות הספקטרום האוטיסטי (ASD) הינן לקות התפתחותית רחבת היקף, אשר הביטוי המרכזי שלהן הוא לקות בסיסית ביכולת התפקוד החברתי-רגשי. המחקר בדק את תהליכים רגשיים וקשיים שעוברים הורים לילדים בספקטרום האוטיסטי מראשיתה של הידיעה (המודעת או המוכחשת) על חריגות בהתפתחות הילד, דרך משבר קבלת האבחון והשינוי בתפיסת ההורים את עצמם משפחתם ואת עתידם בכל הקשור לילד הלוקה ב- ASD. במקביל נבדקה המודעות של הצוות החינוכי שעובד עם ההורים לתהליכים שעוברים ההורים וחשיבותה של מודעות זו לצורך פיתוח תקשורת תומכת בין הצוות החינוכי להורים.