זהות מקצועית

מעבר כפוי של מורות והשפעתו על זהותן המקצועית

אורלי זלינגר

במחקר הנוכחי אני בודקת את הקשר בין מעבר כפוי של מורות מבית ספר אחד למשנהו, לבין זהותן המקצועית.

תרומת ההתנסות המעשית לעיצוב הזהות המקצועית וגיבוש תפיסת תפקיד היועץ החינוכי

הגר יחיאלי

מחקר זה שם לו למטרה לבחון את תרומתה של ההתנסות המעשית בשדה, לעיצוב הזהות המקצועית האישית של יועצות לעתיד.

המעבר ממורה מקצועית למחנכת

מאלי אפרים

יכולתו של המורה ליצור קשר עם תלמידיו היא בין המאפיינים החשובים להערכת עבודתו. עבודה זו, העוסקת במעבר שלי ממורה מקצועית למחנכת, נוגעת בממד זה של עבודתי.