המגזר הבדואי

שותפות של אימהות, במגזר הבדואי בנגב, בתהליך החינוכי בבית הספר

אמינה אלעטאונה

שותפות אימהות במגזר הבדואי בנגב בתהליכים חינוכיים של ילדיהן בבית הספר או בבית, איננה דבר מובן מאליו. בשיחות עם נשים במגזר, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, ובספרות המחקר, הנטייה היא לדון במעורבות הורים באופן כללי, אך שותפות אימהות לא עלתה לדיון באופן מסודר.

טיפול יועצות בסיפורי אהבות בין מתבגרים בדואים

אמירה אבו רביעה

אחת הדילמות הנפוצות בחברה הבדואית היא עניין האהבה, קשר בין גבר לאישה מחוץ למסגרת הנישואין, הנחשבת בעיני החברה הבדואית כדבר אסור. החברה מחולקת לפלגים (מספר חמולות) שונים, נישואין מותר רק בתוך החמולה ואין לבחור להתחתן לבחורה מחמולה אחרת אפילו אם הוא מאוהב בה. במקרים שונים הוריהם מסכימים להצעת הנישואין, אך נאלצים להיכנע למנהגים הקיימים ולחסום את הדרך הזו בפניהם. המעבר של כמחצית מהאוכלוסייה הבדואית להתגורר ביישובי קבע והשיפור באיכות החיים הנובע מכך, לא הביא לשיפור משמעותי ומהותי במעמדה של האישה.

באיזו מידה היותו של טקסט קרוב או רחוק מהתרבות של הלומד משפיעה על הבנת הנקרא

אנה מסארוה

מחקר זה נולד מתוך תחושות של אי נוחות שליוו אותי בעבודתי בפזורה הבדואית במשך 10 שנים, וגרמו לי לתסכול רב. אי ההצלחה של התלמידים במבחני המיצ"ב אינה תואמת, לדעתי, את רמתם של התלמידים, הן מהבחינה הקוגניטיבית והן מבחינת רמת הלימודים.

גורמי שחיקה סביבתיים אצל מורים צפוניים חדשים במערכת החינוך הבדווית בנגב

נוואל וותד

בעבודה זו מתוארת החוויה של 20 מורים צפוניים חדשים במערכת החינוך הבדווית בדרום, והגורמים הסביבתיים הגורמים לשחיקתם הנפשית. מטרת עבודת המחקר לבדוק את הגורמים הסביבתיים הקשורים לתופעה זו.

נשירת בנות במגזר הבדואי

ציפורה אלנבארי

עבודה זו עוסקת בגורמים התרבותיים ובהיבטים השונים של תופעת הנשירה של בנות בסיכון בשלב המעבר בין חטיבת הביניים והתיכון במגזר הבדואי.

ממפקחת ליועצת תהליך כניסה לתפקיד

ראנדה זריק

בחברה הערבית הבדואית מעורבות ההורים במוסדות החינוך, נמצאת עדיין בשלביה הראשונים. הנתק בין הבית לבין המערכת החינוכית מוביל לחוסר רציפות בתהליך החינוכי של הילדים. מאידך, נורמות חברתיות המונעות מהאישה הבדואית לנוע בחופשיות בין הבית לבין בית הספר הופכים את סיכויי השותפות והשיח לקשים מאוד להשגה.