הוראה

זמינות רגשית בהתנהגויות הוראה של המורה בכתה

בנימינה פרח

עבודה זו בוחנת את הזמינות הרגשית של המורה וביטוייה בהתנהגויות הוראה של המורה בכיתה. הנחת העבודה הינה כי נטייה אישית (תכונות) של המורה כפי שהיא באה לידי ביטוי בהתנהגותה בכתה, עשויה להשפיע על זמינותה הרגשית ובעקבות זאת גם על התנהלותה בכיתה במהלך השיעורים, מול התלמידים וגם בתכנון ובהוראה.

איזו פדגוגיה "אני" מגייסת להוראת עולים ממוצא אתיופי ?

רונית וינטראוב

עבודת גמר זו התחילה בערעור קוגניטיבי, בסתירה של הסכמות (מושגים וציפיות) שהיו כה ברורות בתפיסת עולמי. ערעור זה הניע אותי ללמוד, על מנת לשקם את האיזון שהופר. עבודה זו עוסקת במחקר עצמי על עבודתי כמורת אולפן לעולים חדשים ממוצא אתיופי. העבודה בוחנת את הקשר בין שלושת המושגים המרכזיים: תרבות, למידה, והוראה בהקשר לעבודתי כמורה לעולים ממוצא אתיופי.

למידה שיתופית כאסטרטגיית הוראה המובילה ללמידה משמעותית

שרון דמרי

מחקר זה עוסק בבחינת הלמידה השיתופית כאסטרטגיית הוראה המקדמת למידה משמעותית. במסגרת כיתה ב' אותה אני מחנכת בחרתי ללמד מספר נושאים בגישה זו כאשר כל נושא מורכב ממספר שיעורים ומכונה "סבב". במהלך הסבבים נלמדו שלושה נושאים: בעלי חיים, חג הפסח ויום השואה. בתום התהליך נערכה רפלקציה באמצעות ראיונות אישיים עם תלמידי. רפלקציה זו שימשה לי כמראה על התהליך אותו חוו תלמידי.