הגיל הרך

גן הילדים כמרחב של יצירת ידע: תפקיד הגננת בפיתוח כשירות חברתית

איריס לוי

במחקר הנוכחי אני מבררת ולומדת את השקפותיהן החינוכיות ודרכי פעולותיהן של גננות, כפי שהן באות לידי ביטוי בעבודתן עם הילדים בגן ובאינטראקציות התיווכיות שלהן.

משיח של התנצחות לשיח של שותפות, איך אוכל לשפר את יחסי השותפות עם ההורים בגן

אנה גלפר

מעורבות הורים בבית- הספר בשנים האחרונות הופכת לתופעה חברתית הולכת וגוברת, הנתמכת אף ע"י מערכת החינוך אשר מסתייעת בהורים להפעלת בתי-הספר. ישנה אחדות דעים בקרב המומחים, כי תהליך זה אך ילך ויגבר, יתרחב לתחומים רבים יותר, ויצבור עוצמה גדולה יותר.

תפיסת הדומה והשונה אצל ילדים בגיל הרך, בחינוך המיוחד

מירב שטרית

מחקר זה בודק את התפתחות המושגים "דומה" ו"שונה", בקרב ילדים מעוכבי התפתחות הלומדים בגן טרום חובה.