גירושין

ידע, עמדות ותפיסת תפקידם של מורים-מחנכים ביחס לגירושין

אורית דהן- דידי

בשל העלייה בשיעור הגירושין, כמעט ובכל כיתה בבית הספר לומדים תלמידים שהוריהם התגרשו. עובדה זו, מחייבת את המערכת הבית ספרית והיועץ החינוכי בפרט להתייחסות רגישה ומקצועית לנושא זה ומתוקף כך, לפעול לרווחתו הנפשית של התלמיד ולסייע לו בבניית סביבה חברתית, יציבה ובטוחה. אחד מתפקידיו של היועץ החינוכי בזיקה לכך, כולל את התערבותו בדרך מערכתית המתמקדת במתן הכשרה לצוות החינוכי בבית הספר.

עבודה קבוצתית עם מתבגרים צעירים שהוריהם התגרשו

בילי יאנוס

גירושין בין בני זוג מהווים גורם למשבר ולחץ משפחתי אשר בנסיבות ותנאים מסויימים עלול לפגוע ברווחתם הנפשית של הילדים ולהוביל לבעיות וקשיי הסתגלות. תלמידים שהוריהם התגרשו נתפסים כקבוצת סיכון מוגדרת.