בית הספר היסודי

בדרך אל האופק: חקר השתלבותו של צוות בית ספר יסודי ברפורמת "אופק חדש"

מירב פרס

המחקר המוצג בעבודה זו עוסק בבחינת תגובתו של צוות בית ספר יסודי לרפורמת "אופק חדש" במבט רטרוספקטיבי לאחר ארבע שנות עבודה במסגרתה.

המורה הטוב בעיני תלמידים בביה"ס היסודי

שרה לייזר

הערכת מורים וציונם כטובים/מקצועיים, נשמעת הרבה מאוד במציאות היומיומית, בשיחות בין תלמידים, באסיפות הורים, במפגשי אנשי הוראה, וכמובן בספרות המחקר.